Logo Brno

Pronájmy Poliklinika Zahradníkova

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně 15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 6. NP budovy Nerudova 7
více zde

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7. NP budovy Nerudova 7
více zde Sejmuto: 3.4.2024

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8
více zde Sejmuto: 1.1.2024

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 2
více zde Sejmuto: 28.7.2023

BUFET – pronájem prostor
více zde Sejmuto:1.8.2023

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 3. NP budovy Zahradníkova 2
více zde Sejmuto: 9.5.2023

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8.
více zde Sejmuto: 31.1.2023

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno.
více zde Sejmuto: 31.5.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno
více zde Sejmuto: 1.6.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
více zde Sejmuto: 14.4.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7. NP budovy Nerudova 9 Brno.
více zde Sejmuto: 10.10.2023

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno
více zde Sejmuto: 30.3.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
více zde Sejmuto: 14.4.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 1. NP budovy Nerudova 7 Brno.
více zde Sejmuto: 4.1.2022

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v suterénu a 1. NP budovy Nerudova 9-11 Brno.
více zde Sejmuto: 26.11.2021

V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 8, a v 6. NP Nerudova 11.
více zde Sejmuto: 29.9.2021