Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7. NP budovy Nerudova 9 Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 7. NP budovy Nerudova 9 Brno.
Místnost:celková plocha 
č. H35, H39, H40, H41, H4232,34 m², 21,60 m², 22,20 m², 18,63 , 30,53 m²hlavní plochy
č. H80, H81, H826,60 m², 7,68 m², 34,80 m²vedlejší plochy
č. H36, H37, H38, H78, H791,64 m², 5,53 m², 0,93 m², 1,19 m², 1,85 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  6.1.2022 Sejmuto:Ing. Dan Zeman, 
ředitel