Logo Brno

Veřejné zakázky

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
Informace o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách budou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek –www.vestnikverejnychzakazek.cz – na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách. Dále budou informace včetně zadávací dokumentace a výsledků zadávacího řízení zveřejňovány na profilu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno polza.profilzadavatele.cz

Veřejná zakázka – Rekonstrukce nákladního výtahu
více zde

Veřejná zakázka – Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova a polikliniky Žerotínovo náměstí, Brno
více zde

Veřejná zakázka – Prosklená stěna jednotky – poliklinika Lesná
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Zabezpečená datová síť
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka a servis PBX
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Zabezpečená datová síť
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka a servis PBX
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Úklidové práce
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Revize elektrických zařízení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka počítačového vybavení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka serveru
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení DLC Synkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Licence Microsoft 365
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Pořízení automobilu
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce elektroinstalace
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava místnosti B12 v poliklinice Zahradníkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Automobil pro domácí péči
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Ostraha
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Nápojové automaty
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava části fasády pol. Žerotínovo náměstí
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení Stamicova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Svoz, přeprava a likvidace odpadu
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení Stamicova
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Stravovací služby
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Nápojové automaty
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Prádlo
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava TS v objektu Halasovo náměstí.
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Ostraha
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Úklidové práce
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Stravovací služby
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Poskytování servisních prací a služeb IT
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Administrace a investorsko-inženýrská činnost
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Revize elektrických zařízení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Sítě proti holubům
více zde Ukončeno

Oprava sociálního zařízení
více zde Ukončeno

Ostraha objektu polikliniky Halasovo nám.1, Brno
více zde Ukončeno

Oprava topného kanálu a sociálního zařízení – poliklinika Lesná
více zde Ukončeno

Rekonstrukce elektroinstalace Stamicova
více zde Ukončena

Rekonstrukce elektroinstalace Synkova
více zde Ukončeno

Webové stránky 
více zde Ukončeno

Ostraha objektu polikliniky Halasovo nám.1, Brno
více zde Ukončeno

Přívody k nabíjecím stanicím WallBox v poliklinice Zahradníkova
více zde Ukončeno

Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
více zde Zrušeno

Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
více zde Ukončeno

Stravovací služby
více zde Ukončeno