Logo Brno

Veřejné zakázky

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
Informace o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách budou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek –www.vestnikverejnychzakazek.cz – na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách. Dále budou informace včetně zadávací dokumentace a výsledků zadávacího řízení zveřejňovány na profilu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno polza.profilzadavatele.cz

Veřejná zakázka – Úklidové práce
více zde

Veřejná zakázka – Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Výměna nákladního výtahu v objektu polikliniky Zahradníkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení DS Stamicova II.etapa
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Adaptace Fügnerova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Adaptace Stamicova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rozšiřující moduly zdravotnického software pro CPPB
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava schodiště polikliniky Žerotínovo náměstí
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava amerických oken
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Zajištění licencí k produktům Microsoft
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Dodávka počítačového vybavení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Automobily na hybridní pohon pro CPPB
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Stravovací služby v SZZ II Brno
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava výtahu D polikliniky Zahradníkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Orientační systém polikliniky Zahradníkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce nákladního výtahu
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova a polikliniky Žerotínovo náměstí, Brno
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Prosklená stěna jednotky – poliklinika Lesná
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Zabezpečená datová síť
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka a servis PBX
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Zabezpečená datová síť
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka a servis PBX
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Úklidové práce
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Revize elektrických zařízení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka počítačového vybavení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Dodávka serveru
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení DLC Synkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Licence Microsoft 365
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Pořízení automobilu
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce elektroinstalace
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava místnosti B12 v poliklinice Zahradníkova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Automobil pro domácí péči
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Ostraha
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Nápojové automaty
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava části fasády pol. Žerotínovo náměstí
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení Stamicova
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Svoz, přeprava a likvidace odpadu
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava sociálního zařízení Stamicova
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Stravovací služby
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Nápojové automaty
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Prádlo
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Oprava TS v objektu Halasovo náměstí.
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Ostraha
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Úklidové práce
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Stravovací služby
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Poskytování servisních prací a služeb IT
více zde Zrušeno

Veřejná zakázka – Administrace a investorsko-inženýrská činnost
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Revize elektrických zařízení
více zde Ukončeno

Veřejná zakázka – Sítě proti holubům
více zde Ukončeno

1 2