Logo Brno

Veřejná zakázka – Adaptace Fügnerova

Datum zveřejnění:15.3.2024
Název zakázky:Adaptace Fügnerova
Termín odevzdání nabídek:10.4.2024 do 9:00 hodin
Termín prohlídky: 25.3.2024 ve 14:00 hodin
Kontaktní osoba:Mgr. Ilja Kašík, tel: 604 665 171email:kasik@inving.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Vybraný uchazeč