Logo Brno

Veřejná zakázka – Adaptace Fügnerova

Datum zveřejnění: 15.3.2024
Název zakázky: Adaptace Fügnerova
Termín odevzdání nabídek: 10.4.2024 do 9:00 hodin
Termín prohlídky: 25.3.2024 ve 14:00 hodin
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, tel: 604 665 171email:kasik@inving.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Vybraný uchazeč D – Develop, spol. s r.o., sídlo: Košinova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 26972760