Logo Brno

Politika kvality

Politika kvality

Základem naší Politiky kvality je :

poskytovat ambulantní a stacionární zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, v bezpečném prostředí zdravotnického zařízení, s ohledem na individuální potřeby a očekávání klientů, při dodržování všech zákonných požadavků na poskytování zdravotní péče a při současném zajištění efektivity systému.

Základem naší Politiky kvality je

poskytovat ambulantní a stacionární zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, v bezpečném prostředí zdravotnického zařízení, s ohledem na individuální potřeby a očekávání klientů, při dodržování všech zákonných požadavků na poskytování zdravotní péče a při současném zajištění efektivity systému.

Naše politika kvality obsahuje následující hlavní strategické záměry:

  1. Zabezpečit komplexní ambulantní a stacionární zdravotní péči pro klienty na vysoké odborné úrovni.
  2. Posilovat odbornou prestiž, komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti a poskytovateli zdravotní a sociální péče v městě Brně.
  3. Ordinační dobu přizpůsobit potřebám klientů.
  4. Vytvořit vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se budou klienti cítit dobře.
  5. Pružně reagovat na potřeby a očekávání klientů. Vysokou odborností poskytovaných služeb, kvalitou práce a přístupem ke klientům usilovat o jejich věrnost.
  6. Klást mimořádný důraz na zajištění odborného lidského potenciálu s podporou neustálého prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace všech zaměstnanců.
  7. Podporovat iniciativu, osobní rozvoj a odpovědnost, zapojení a motivaci všech zaměstnanců na neustálém zlepšování všech procesů systému řízení kvality.

Hodnoty organizace

Motto organizace: „Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

Datum: 4. 1. 2021 Ing. Dan Zeman, ředitel SZZ II