Logo Brno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly

Datum zveřejnění:09.09.2022
Název zakázky:Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly
Termín prohlídky:13.9.2022 v 10:00 hodin
Termín odevzdání nabídek:26.9.2022 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Ing. Štefáček, tel: 532 276 297, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání:Zadávací dokumentace – Změna přílohy č.4 Výkaz výměr BD
Dotazy a odpovědi:
Vybraný uchazeč:PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9, IČ:06120059
Poznámka:Projektová dokumentace na vyžádání. Účast ve VŘ potvrďte kontaktní osobě.