Logo Brno

Veřejná zakázka – Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly

Datum zveřejnění: 09.09.2022
Název zakázky: Rekonstrukce a úpravy vzduchotechniky sálu Břetislava Bakaly
Termín prohlídky: 13.9.2022 v 10:00 hodin
Termín odevzdání nabídek: 26.9.2022 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Štefáček, tel: 532 276 297, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace – Změna přílohy č.4 Výkaz výměr BD
Dotazy a odpovědi:
Vybraný uchazeč:
Poznámka: Projektová dokumentace na vyžádání. Účast ve VŘ potvrďte kontaktní osobě.