Logo Brno

Veřejná zakázka – Orientační systém polikliniky Zahradníkova

Datum zveřejnění: 4.12.2023
Název zakázky: Orientační systém polikliniky Zahradníkova
Termín odevzdání nabídek: 22.12.2023 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 541 552 363, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace – Změna přílohy č. 4 Výkaz výměr
Dotazy a odpovědi: 7.12.2023
Poznámka: Projektová dokumentace bude zaslána na vyžádání.
Vybraný uchazeč S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 1171/117, 169 00 Praha 6, IČO: 46902589