Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 2

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 2. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce REVMACLINIC  s.r.o., IČ: 29354374
Místnost: celková plocha 
č. H90  17,8 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 12.7.2023 Sejmuto: 28.7.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel