Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
Záměr: V souladu s rozhodnutím RMB R8/205 poskytujeme dvě bytové jednotky k ubytování osob (rodin) prchajících před válečným konfliktem z územní Ukrajiny.
Byt: celková plocha 
F90 99 m² (Sejmuto: 1.6.2022)
F83 98 m² (Sejmuto: 29.4.2022)
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Dan Zeman, ředitel
tel. 541 552 363
 Vyvěšeno:  14.4.2022  Sejmuto: Ing. Dan Zeman, 
ředitel