Logo Brno

V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 8, a v 6. NP Nerudova 11.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

 

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno,    v 5. NP budovy Zahradníkova 8, a v 6. NP Nerudova 11. Adresný záměr pronájmu:
Pro zájemce Psychiatrii Vyhlídka s.r.o., IČ: 04125304,  Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 
  Místnost:celková plocha 
  č. G1622,15  m² nově  13,14 m²hlavní plochy
  č. G3047,93  m² nově  33,78 m²vedlejší plochy
  č. G57 a G582  m² 
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek,
tel. 777 364 483
 Vyvěšeno:  8.9. 2021 Sejmuto: 29.9.2021Ing. Dan Zeman , ředitel