Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Prostory budou uvolněny 31.1.2022.
Místnost:celková plocha 
č. G34, G35, G36 15,45 m², 33,74 m², 22,94 m² vedlejší plochy
č. G39, G40, G457,15 m², 10,43 m², 18,20 m², vedlejší plochy
č. G37, G38, G434,10 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  6.1.2022 Sejmuto: 30.3.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel