Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
  Místnost:celková plocha 
č. F76, F78, F7914,48 m², 17,26 , 22,94 hlavní plochy
č. F82, F8330,15 vedlejší plochy
č. F80, F81, F82, F84, F854,10 m², 5,63 m², 14,18 m², 0,92 , 1,14 vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
 Vyvěšeno:  6.1.2022  Sejmuto: 14.4.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel