Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8. 
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce UROSPOL Brno s.r.o., IČ: 06074529. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost:celková plocha 
č. F2417,04 m²hlavní plochy
č. F25, F262,00 m², 2,03 m²vedlejší plochy
č. F11915,25 hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 19.12.2022Sejmuto:
31.1.2023
Ing. Dan Zeman, ředitel