Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 1. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 1. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Adresný záměr pronájmu:
Pro zájemce SABIL s.r.o., IČ: 26949946. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 

  Místnost:celková plocha 
č. B52, B5314,88 m², 21,84 m2hlavní plochy
 č. B5611,24 m²vedlejší plochy
  č. B57, 581,62  m² vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek,
tel. 777 364 483
 Vyvěšeno:  13.12.2021  Sejmuto: 4.1.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel