Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 6. NP budovy Nerudova 7

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 6.NP budovy Nerudova 7 Brno
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Psychiatrie Vyhlídka s.r.o., IČO: 04125304. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
  
Místnost:celková plocha 
č. G49, G51, G52, G5318,14 m², 19,40 m², 10,89 m², 4,65 m²Hlavní plocha
č. G50, G55, G56, G30a1,80 m², 1,00 m², 1,60 m², 14,15 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 26.03.2024Sejmuto: Ing. Dan Zeman, ředitel