Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
Místnost: celková plocha 
č. F74, F75, F92 29,86 m², 15,45 m², 19,94 m² hlavní plochy
č. F90 20,95 m² vedlejší plochy
č. F77, F87, F88, F89, F91 2 m², 1,18 m², 1,05 m², 3,76 m², 7,29 vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
 Vyvěšeno:  6.1.2022   Sejmuto: 14.4.2022 Ing. Dan Zeman, 
ředitel