Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7. NP budovy Nerudova 7

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7.NP budovy Nerudova 7 Brno
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Jiří Vondráček, IČO: 11476435. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
      
Místnost: celková plocha 
č. J42, č. J43 14,41 m², 23,39 m² Hlavní plocha
č. J40, č. J41 0,95 m², 1,11 m²  Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 15.03.2024 Sejmuto: 3.4.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel