Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8.
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce UROSPOL Brno s.r.o., IČ: 06074529. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.          
Místnost: celková plocha 
č. F50  22,27 m² Hlavní plocha
č. F51  24,50 m² Hlavní plocha
 10,00 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 22.11.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel