Logo Brno
Datum zveřejnění: 24.5.2024
Název zakázky: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
Termín prohlídky: 29.5.2024 v 9:00 hodin – sraz v hale hlavního vstupu Zahradníkova 2 (u vrátnice)
Termín odevzdání nabídek: 6.6.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:

Pavlína Rörigová, tel.770124860, v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hodin, e-mail: pavlina.rorigova@polza.cz

Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč Výběrové řízení bylo zrušeno dne 18.6.2024

celková plocha 
Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

Záměr pronájmu:
 Suterénní prostory s předpokládanými stavebními úpravami pro vybudování prodejní jednotky zapadající do koncepce zdravotnického zařízení.

Místnost:

Celková plocha:

č. D0-03-08, 09 a 24

75 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  23.4.2024

Datum zveřejnění: 18.4.2024
Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníkova, Brno
Termín prohlídky: 22.4.2024 do 13:00 hodin
Termín odevzdání nabídek: 30.4.2024 do 13:00 hodin
Kontaktní osoba:

Ing. Michal Štefáček, tel:  777 364 483, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: michal.stefacek@polza.cz

Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč Pend a.s., Vojanova 1602/1, 615 00 Brno, IČ: 26897300

Datum zveřejnění: 18.4.2024
Název zakázky: Výměna nákladního výtahu v objektu polikliniky Zahradníkova
Termín prohlídky: V pracovní dny od 19.4. do 24.4. od 8:00 – 11:00 (za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci)
Termín odevzdání nabídek: 30.4.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Pavlína Rörigová, tel: 770 124 860, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: pavlina.rorigova@polza.cz 
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč: Výtahy Brno s.r.o, Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno, IČ:25585819
Datum zveřejnění: 16.4.2024
Název zakázky: Oprava sociálního zařízení DS Stamicova II.etapa
Termín prohlídky: 19.4.2024 v 10:00 hodin 
Termín odevzdání nabídek: 25.4.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáčektel: 777 364 483, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace, Projektová dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč: Suché stavby Doležal s.r.o, Richtrova 3, 623 00 Brno, IČ: 60728914

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Místnost:

celková plocha 

č. 112, 113

14,69 m², 14,69 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  16.4.2024

Sejmuto: 1.5.2024

Ing. Dan Zeman, ředitel

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 6.NP budovy Nerudova 7 Brno Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Psychiatrie Vyhlídka s.r.o., IČO: 04125304. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. G49, G51, G52, G53 18,14 m², 19,40 m², 10,89 m², 4,65 m² Hlavní plocha
č. G50, G55, G56, G30a 1,80 m², 1,00 m², 1,60 m², 14,15 m²  Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 26.03.2024 Sejmuto: 15.04.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění: 15.3.2024
Název zakázky: Adaptace Fügnerova
Termín odevzdání nabídek: 10.4.2024 do 9:00 hodin
Termín prohlídky: 25.3.2024 ve 14:00 hodin
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, tel: 604 665 171email:kasik@inving.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Vybraný uchazeč D – Develop, spol. s r.o., sídlo: Košinova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 26972760
Datum zveřejnění:15.3.2024
Název zakázky:Adaptace Stamicova
Termín odevzdání nabídek:10.4.2024 do 9:00 hodin
Termín prohlídky: 25.3.2024 v 9:00 hodin
Kontaktní osoba:Mgr. Ilja Kašík, tel: 604 665 171email:kasik@inving.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Vybraný uchazeč:Suché stavby Doležal s.r.o., Richtrova 386/3, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 60728914
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7.NP budovy Nerudova 7 Brno
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Jiří Vondráček, IČO: 11476435. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
      
Místnost: celková plocha 
č. J42, č. J43 14,41 m², 23,39 m² Hlavní plocha
č. J40, č. J41 0,95 m², 1,11 m²  Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 15.03.2024 Sejmuto: 3.4.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění:14.3.2024
Název zakázky:Rozšiřující moduly zdravotnického software pro CPPB
Termín odevzdání nabídek:27.3.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka:Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazečBEE SITE:ES a.s., Šimáčkova 915/18, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČO: 03789683

Datum zveřejnění: 21.2.2024
Název zakázky: Oprava schodiště polikliniky Žerotínovo náměstí
Termín odevzdání nabídek: 25.3.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 532 276 297 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč: TROJAN – ZTI, s.r.o., Foltýnova 998/1,635 00 Brno, IČ: 29304491
Datum zveřejnění:20.2.2024
Název zakázky:Oprava amerických oken
Termín odevzdání nabídek:12.3.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Ing. Michal Štefáček, tel: 777 364 483v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: michal.stefacek@polza.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka:Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazečMichal Kratochvíl, Podolí 95, 664 03 Podolí, IČ: 88031187

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Adresný záměr: Radiologie plus, s.r.o. (IČO: 05963702)  z důvodu úpravy nájemní smlouvy.

Místnost:

celková plocha 

č. 31, 31/2, 31/3, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3

89,10 m²

hlavní plochy
č. 30, 31/1, 33/1, 38, 45, 46

118,32 m²

vedlejší plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  20.2.2024

Sejmuto: 6.3.2024

Ing. Dan Zeman, ředitel

Datum zveřejnění:12.2.2024
Název zakázky:Zajištění licencí k produktům Microsoft
Termín odevzdání nabídek:27.2.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka:Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazečVýběrové řízení bylo zrušeno dne 5.3.2024
Datum zveřejnění: 1.2.2024
Název zakázky: Dodávka počítačového vybavení
Termín odevzdání nabídek: 26.2.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace  Změna přílohy č.4 Minimální technické požadavky
Dotazy a odpovědi: 6.2.2024 , 14.2.2024
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč CSF, s.r.o., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25289462
Datum zveřejnění:12.1.2024
Název zakázky:Automobily na hybridní pohon pro CPPB
Termín odevzdání nabídek:26.1.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání:Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:18.1.2024
Poznámka:Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazečCARLING AUTO spol. s r.o., Hviezdoslavova 1308/51, 627 00 Brno, IČ: 04950895

Schválený rozpočet 2024_SZZ II Brno

Datum zveřejnění: 19.12.2023
Název zakázky: Stravovací služby v SZZ II Brno
Termín odevzdání nabídek: 5.1.2024 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Pavlína Rörigová, tel: 541 552 365, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, email: pavlina.rorigova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč Helan spol. s.r.o., Blanenská 245/31, 664 34 Kuřim, IČO: 47908670
Datum zveřejnění: 7.12.2023
Název zakázky: Oprava výtahu D polikliniky Zahradníkova
Termín odevzdání nabídek: 14.12.2023 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Pavlína Rörigová, tel: 541 552 365, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, email: pavlina.rorigova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč DEPLOX s.r.o., Vážany nad Litavou 284, 684 01, IČO: 05460123
Datum zveřejnění: 4.12.2023
Název zakázky: Orientační systém polikliniky Zahradníkova
Termín odevzdání nabídek: 22.12.2023 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 541 552 363, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, email: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace – Změna přílohy č. 4 Výkaz výměr
Dotazy a odpovědi: 7.12.2023
Poznámka: Projektová dokumentace bude zaslána na vyžádání.
Vybraný uchazeč S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 1171/117, 169 00 Praha 6, IČO: 46902589 

Datum zveřejnění: 29.11.2023
Název zakázky: Rekonstrukce nákladního výtahu
Termín odevzdání nabídek: 11.12.2023 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 777 364 483, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, email: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi: 5.12.2023
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč DEPLOX s.r.o., Palackého náměstí 67, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 05460123
Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Místnost:

celková plocha 
č. 023 Tělocvična v suterénu

110

hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Jaroslava Kurtinová, ekonomický úsek, tel. 541 552 328
Vyvěšeno:  28.11.2023

Sejmuto:  15.12.2023

Ing. Dan Zeman, ředitel

Datum zveřejnění: 24.11.2023
Název zakázky: Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova a polikliniky Žerotínovo náměstí, Brno
Termín prohlídky: 29.11.2023 v 10:00 hodin
Termín odevzdání nabídek: 8.12.2023 do 11:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 541 552 365, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: marie.rehurkova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč MONIT plus, s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 602 00 Brno, IČO: 27687660
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8.
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce UROSPOL Brno s.r.o., IČ: 06074529. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.          
Místnost: celková plocha 
č. F50  22,27 m² Hlavní plocha
č. F51  24,50 m² Hlavní plocha
 10,00 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 22.11.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Přijmeme:klinického psychologa/ psychologa
Pracoviště:Dětské rehabilitační centrum Kyjevská, Starý Lískovec, Brno
Požadujeme:– vzdělání klinického psychologa nebo psychologa
– příjemné a milé vystupování, komunikativnost
– ochotu vzdělávat se v oboru klinické psychologie
– flexibilita, samostatnost, organizace práce, spolupráce v kolektivu
Nabízíme:– výše úvazku dle dohody 0,5 – 1,0
– 25 dní dovolené
– další vzdělávání v oboru
– práce v kolektivu klinických logopedů a zdravotních sester
zaměstnanecké benefity:
– stravování,
– příspěvky na volnočasové aktivity
Plat:plat dle platných mzdových tarifů ve zdravotnictví a osobní ohodnocení po zapracování
Nástup:dle dohody, ideálně leden2024.
Kontaktní osoba:profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu: ivana.placha@polza.cz
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace hledá:
vychovatelku, vychovatele do dětské skupiny.
Požadavky na vzdělání:–        úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického,
sociálního nebo pedagogického zaměření
–        profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
–        profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině.
Bližší informace:Ivana Plachá, hlavní sestra
Kontakt::541 552 364, 739 510 129

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace hledá
kuchařku, kuchaře nebo pracovníka do kuchyně.
Pracoviště: dětská skupina
Bližší informace:Aneta Vacková, vedoucí dětské skupiny
Kontakt:545 222 825, 734 377 449

Kontakt: 545 222 825, 734 377 449

2.10.2023

Tým městského domácího hospice přijme nové spolupracovníky/spolupracovnice:

Všeobecná sestra, ošetřovatel

Životopis a motivační dopis prosím zasílejte na mail: alzbeta.markova@polza.cz

Pro více informací prosím kontaktujte Alžbětu Markovou, MAS, vrchní sestru +420 771 125 902

Nástup: co nejdříve

Požadujeme: vzdělání SZŠ, VOŠ, VŠ
odbornou způsobilost k výkonu povolání
alespoň 1 roky praxe u lůžka
řidičský průkaz sk.B
zájem o domácí péči
samostatnost a flexibilitu
Nabízíme: kreativní práci v rozvíjejícím se moderním oboru
smysluplnou práci přímo v rodinách pacientů
práci v multidisciplinárním týmu mezi milými lidmi
zaměstnanecké benefity:
– stravování,
– příspěvky na volnočasové aktivity
další vzdělávání v oboru
plat dle platných mzdových tarifů ve zdravotnictví
a osobní ohodnocení po zapracování

Přijmeme:klinického logopeda/ klinickou logopedku/logopeda ve zdravotnictví
Pracoviště:logopedický stacionář, Synkova , Brno
Požadujeme:– vzdělání klinického logopeda nebo logopeda ve zdravotnictví
– příjemné a milé vystupování, komunikativnost
– ochotu vzdělávat se v oboru klinické logopedie
– flexibilita, samostatnost, organizace práce, spolupráce v kolektivu
Nabízíme:– výše úvazku dle dohody 0,5 – 1,0
– 25 dní dovolené
– možnost garance předatestační přípravy
– další vzdělávání v oboru
– práce v kolektivu klinických logopedů a zdravotních sester
zaměstnanecké benefity:
– stravování,
– příspěvky na volnočasové aktivity
Plat:plat dle platných mzdových tarifů ve zdravotnictví a osobní ohodnocení po zapracování
Nástup:dle dohody, ideálně říjen/listopad 2023.
Kontaktní osoba:profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu: ivana.holakovska@polza.cz

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno.

Adresný záměr: Pro Klinická psychologie Cacková s.r.o. (IČO: 07957939)  z důvodu změny právního subjektu.

Místnost:

celková plocha 

č. 529c, 527b, 203, D106

22,52 m², 2,18 m² (podíl), 22, 15

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  14.9.2023

Sejmuto:  29.9.2023

Ing. Dan Zeman, ředitel

Nabídkový dopis: ZDE

Nabídka majetku: ZDE

Datum zveřejnění: 14.7.2023
Název zakázky: Prosklená stěna jednotky – poliklinika Lesná
Termín prohlídky: 20.7.2023 v 9:00 hodin ZMĚNA: dle telefonické domluvy na tel. 777 364 483
Termín odevzdání nabídek: 31.7.2023 do 10:00 hodin ZMĚNA: 18.8.2023 do 12:00 h
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: sylvie.richterova@polza.cz ZMĚNA: Ing. Michal Štefáček, tel: 777 364 483, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč Suché stavby Doležal s.r.o., Richtrova 685/3, 628 00 Brno, IČO: 60728914
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 2. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce REVMACLINIC  s.r.o., IČ: 29354374
Místnost: celková plocha 
č. H90  17,8 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 12.7.2023 Sejmuto: 28.7.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění: 11.7.2023
Název zakázky Zabezpečená datová síť
Termín odevzdání nabídek: 25.7.2023
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi: 14.7.2023
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

Prostory:

V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, v 6.NP.

Adresný záměr: Pro zájemce Klinický psycholog Brno, s. r. o., IČ: 2233134. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:

celková plocha 

č. 503

23 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  27.6.2023

Sejmuto: 5.9.2023     

Ing. Dan Zeman, ředitel

Prostory:V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, 1. NPZáměr pronájmu: Pronájem nebytových prostor
Místnost:celková plocha  971,67 m2
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  15.6.2023Sejmuto: 5.9.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Přijmeme: klinického logopeda/ klinickou logopedku
Pracoviště: ambulance v rehabilitačním stacionáři, Kyjevská 5, Brno
Požadujeme: vzdělání klinického logopeda nebo logopeda ve zdravotnictví
Nabízíme: další vzdělávání v oboru
zaměstnanecké benefity:
– stravování,
– příspěvky na volnočasové aktivity
Plat: plat dle platných mzdových tarifů ve zdravotnictví a osobní ohodnocení po zapracování
Nástup: dohodou
Kontaktní osoba: profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu ivana.placha@polza.cz
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce PSYCHIATRIE ZK, s.r.o., IČ: 29369321. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost:celková plocha 
č. 231038,15 m²hlavní plochy
12 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  14.6.2023Sejmuto: 26.6.2023Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění: 12.6.2023
Název zakázky: Dodávka a servis PBX
Termín prohlídky: 16.6.2023 v 9:00
Termín odevzdání nabídek: 21.6.2023 do 10:00 hod
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč:MONTTEL spol. s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1947/37a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 65278208 
Prostory:V objektu polikliniky Žerotínovo náměstí 6 Brno, 7. NP

Adresný záměr pronájmu:
Pronájem nebytových prostor pro zájemce CETIN a.s., IČ:04084063
Místnost:celková plocha
terasa v 7. NP6 m² + část boční stěny střešní atiky
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  9.6.2023Sejmuto: 25.8.2023Ing. Dan Zeman, ředitel

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2026 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno. Záměr pronájmu: Prostory pro provozování bufetu v objektu polikliniky Zahradníkova. Podmínkou pro zájemce je vypracování a dodání koncepce provozování bufetu dle poptávky do 15.6.2023 v písemné podobě na sekretariát SZZ II Brno (v pracovní dny od 8:00 – 14:00). 
Poptávka: Poptávka – BUFET
Místnost: Celková plocha:
č. C93 49,8 m² kantýna
č. C95 18,95 m² sklad
č. C94 1,44 m² WC
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  25.5.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění: 17.5.2023
Název zakázky Zabezpečená datová síť
Termín odevzdání nabídek: posunut do 1.6.2023 do 10:00 hod, (30.5.2023  do 10:00 hodin )
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 602 586 546, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi: 22.05.2023 25.05.2023
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Vybraný uchazeč T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 3. NP budovy Zahradníkova 2. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Oční lékař MUDr. Helena Pellarová s.r.o., IČ: 04275853. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. E4  30 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 24.4.2023 Sejmuto: 9.5.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Datum zveřejnění: 6.4.2023
Název zakázky Dodávka a servis PBX
Termín prohlídky: 12.4.2023, 9:00 hodin
Termín odevzdání nabídek: 21.4.2023  do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Sylvie Richterová, tel: 541 552 466, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin, e-mail: sylvie.richterova@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi: Výběrové řízení bylo zrušeno dne 16.5.2023
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte
Datum zveřejnění:31.3.2023
Název zakázkyÚklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
Termín prohlídky:4.4.2023, 10:30 hodin
Termín odevzdání nabídek:13.4.2023  do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:Marie Řehůřková, tel: 541 552 365, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz
Zadání:
Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:
Dotazy a odpovědi
Vybraný uchazeč:ŠEDOVÁ perfect service, o.p.s., Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec
Poznámka:Účast ve výběrovém řízení potvrďte