„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

1. 1. 2014

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno ( SZZ II ) je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna a schválení Zastupitelstvem města Brna došlo od 1.1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno, s organizací Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno.

 

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno poskytuje primární, specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Je největším poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí.

Organizace zajišťuje zdravotní a zdravotně-výchovnou péči v těchto pracovištích:

Poliklinika Zahradníkova

Poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo náměstí

Dětské rehabilitační centrum Medvídek a Centrum pomoci

Dětské logopedické centrum 

Zařízení péče o dítě v dětské skupině – Jesle Stamicova, Fugnerova a Františky Skaunicové

 

Na poskytování zdravotní péče má organizace uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Hlavní výhodou jednotlivých pracovišť je komplexnost poskytovaných služeb. 

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje: 

  • očkování novorozenců a dětí proti tuberkulóze z města Brna i v rámci JMK provádí pracoviště  kalmetizace při oddělení TRN  na poliklinice Zahradníkova
  • aktivní vyhledávání tuberkulózy u rizikových skupin obyvatelstva v městě Brně provádí oddělení TRN ve spolupráci s KHS

  

Pro vedení organizace je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení.