„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

 

16.1.2017 Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – 2. etapa"
 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele http://polza.profilzadavatele.cz/
 

5.1.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: