POLIKLINIKA ZAHRADNÍKOVA – Aktualně


Změny od 1. 1. 2014 – Sloučení organizací

Na základě rozhodnutí Rady města Brna a schválení Zastupitelstvem města Brna dochází od 1.1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno s organizací Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno.

Rozsah a poskytování zdravotnických služeb v pracovištích poliklinika Žerotínovo nám.4/6, poliklinika Zahradníkova 2/8, Dětského rehabilitačního centra a Centra pomoci Kyjevská 5, Logopedického stacionáře Synkova 26  a Zařízení péče o dítě v dětské skupině – Jesliček Fr. Skaunicové, Stamicova a Fügnerova zůstává nezměněn.


V Brně dne 19.12.2013  MUDr. Kamila Krausová, ředitelka Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.

Připravujeme pro Vás nové internetové stránky .