„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

 


                       

10. 6. 2017 Den otevřených dveří v jesličkách na ulici STAMICOVA

 

 

16.3.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 

10.3.2017
Pozvánka na den otevřených dveří v Dětském rehabilitačním centru Medvídek.

Bližší informace ZDE

 

 

 

7.2.2017

Pozvánka na karneval 
Bližší informace ZDE

 

 

16.1.2017 Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – 2. etapa"
 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele http://polza.profilzadavatele.cz/