„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

4. 9.2014  Informace pro klienty a návštěvníky polikliniky Zahradníkova.

Vážení klienti a návštěvníci polikliniky Zahradníkova,

V budově polikliniky v současné době probíhá rekonstrukce a obnova fasády a repase oken na objektu Zahradníkova 6/8 jako další etapa v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, za finančního přispění Ministerstva kultury a Statutárního města Brna.

Ve vnitřních prostorách provádí Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace rekonstrukci sociálního zázemí – WC pro pacienty v 2. a 3. nadzemním podlaží objektu Zahradníkova 2/4, v rámci zkvalitnění péče o klienty. Snahou vedení SZZ II je vytvoření zázemí pro klienty a návštěvníky našeho zařízení, tak aby plně odpovídalo hygienickým i technickým normám, a aby se pacienti cítili pohodlně a zabezpečeně nejen v ordinacích lékařů.

V této souvislosti se Vám omlouváme za ztížené prostředí a nepohodlí způsobené stavebními pracemi. Dokončení oprav je stanoven na konec října.

 

MUDr. Kamila Krausová, ředitelka