„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

                                                                                                                                                        
   

31.5.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Zdravotnické pomůcky pro rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče"
 


 

 

Nabízí volná místa pro děti od 1 do 4 let od září 2016

P O S K Y T U J E M E:

  • zdravotně-výchovnou péči zdravým dětem od 1 - 4 let, která je zaměřená na individuální, harmonický a všestranný rozvoj dítěte, dodržování zásad zdravé výživy, včetně pitného režimu a posilování obranyschopnosti dítěte pobytem na čerstvém vzduchu a přiměřeným otužováním.

  • Bližší informace a kontakty na webu: www.polza.cz, v záložce jesličky.