Logo Brno

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Seznam výkonů, u nichž je potřeba písemný souhlas

Pracoviště – Zahradníkova 494/2
Název ambulanceNázev výkonu
KožníDiatermokoagulace drobných kožních lézí
NeurologieInjekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny
EEG
Rehabilitace Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí
TRNAplikace infúzí
KalmetizaceTuberkulínová zkouška MX II
Očkování BCG vakcínou

Pracoviště – Žerotínovo nám. 6
RehabilitaceAplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí

 Pracoviště Dětské rehabilitační centrum- Kyjevská 5
RehabilitaceCanisterapie