Logo Brno

Pronájmy Poliklinika Halasovo náměstí

Halasovo náměstí


Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně 15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.
více zde

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2.NP
více zde Sejmuto: 26.6.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.NP
více zde Sejmuto: 5.4.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.PP
více zde Sejmuto:2.3.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.
více zde Sejmuto: 13.7.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.
více zde

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.
více zde Sejmuto: 11.10.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.NP
více zde Sejmuto: 27.3.2023

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.
více zde Sejmuto: 30.9.2022

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.
více zde Sejmuto: 21.7.2022

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.
více zde Sejmuto: 7.2.2022