Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

<
Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

Záměr pronájmu: Suterénní prostory s předpokládanými stavebními úpravami pro vybudování prodejní jednotky zapadající do koncepce zdravotnického zařízení.

Místnost:celková plocha 
č. 01963,61 m²hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto: 13.7.2023Ing. Dan Zeman, ředitel