Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.NP

Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MUDr. Vondráková s.r.o., IČ: 29306426. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 129, 130 19,65 m², 13,82 m²hlavní plochy
č. 131, 12832,48 m², 14,45 m²vedlejší plochy
č. 126, 1240,88 m², 3,98 m²podíl vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto: 27.3.2023Ing. Dan Zeman, ředitel