Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.NP

Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MUDr. Lucie Sedláčková s.r.o., IČ: 01573012. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 1212, 1214 19,72 m², 15,07 m²hlavní plochy
č. 1211, 1213, , 12099,18 m², 19,72 m², 29,20 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  9.2.2023Sejmuto: 5.4.2023Ing. Dan Zeman, ředitel