Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2.NP

Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce PSYCHIATRIE ZK, s.r.o., IČ: 29369321. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost:celková plocha 
č. 231038,15 m²hlavní plochy
12 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  14.6.2023Sejmuto: 26.6.2023Ing. Dan Zeman, ředitel