Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1.PP

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce MeDiLa spol. s r.o. , IČ: 63217767. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. D0.00.19  13,4 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  5.2.2023 Sejmuto: 2.3.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel