Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

celková plocha 
Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. PP.

Záměr pronájmu:
 Suterénní prostory s předpokládanými stavebními úpravami pro vybudování prodejní jednotky zapadající do koncepce zdravotnického zařízení.

Místnost:

Celková plocha:

č. D0-03-08, 09 a 24

75 m²

hlavní plochy

Další informace k uvedenému záměru poskytne:

Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483

Vyvěšeno:  23.4.2024