Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 2. NP.

Prostory:V objektu polikliniky Halasovo náměstí č.p. 1   Brno, v 2. NP.

Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Diaspol s.r.o., IČ: 01634135. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.

Místnost:celková plocha 
č. 31653,5hlavní plochy
1/9 společných prostor18,7vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  14.9.2022Sejmuto: 30.9.2022Ing. Dan Zeman, ředitel