Logo Brno

Prostory: V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Prostory:

V objektu polikliniky Halasovo náměstí 1 Brno, v 1. NP.

Místnost:celková plocha 
č. 1201, 120222,16 m², 14,66 m²hlavní plochy
č. 1202a, 196, 19730,80 m²,  13,70 m², 0,88 m²vedlejší plochy
č. 199, 120584,56 m², 4,50 m²podíl na vedlejší ploše
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček provozně-technický úsek, tel. 777 364 483
Vyvěšeno:  24.1.2023Sejmuto:Ing. Dan Zeman, ředitel