Logo Brno

Informace o organizaci

Informace o organizaci

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno ( SZZ II ) je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991.

Na základě rozhodnutí Rady města Brna a schválení Zastupitelstvem města Brna došlo od 1.1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 494/2, Brno, s organizací Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno poskytuje specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Je největším poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí.

Organizace zajišťuje zdravotní a zdravotně-výchovnou péči v těchto pracovištích:

Hlavní výhodou jednotlivých pracovišť je komplexnost poskytovaných služeb.

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje:

Pro vedení organizace je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
NÁZEVSdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
SÍDLOZahradníkova 494/2,Veveří, 602 00 Brno
ZÁPIS V ORU Krajského soudu v Brně pod číslem 26459/2000, rejstřík Pr 8/1
003 44 648
DIČCZ 003 44 648
TelefonÚstředna: 541 552 111, 532 276 111
Sekretariát: 541 552 363
E-mail info@polza.cz
Webové stránkywww.polza.cz
ID datové schránkyyjtseac
Bankovní spojeníKomerční banka, a.s., č. účtu: 72237621/0100