Logo Brno

Projekty

Projekty

Projekty-realizované 2020

Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace

Za účelem poskytování paliativní péče bylo pořízeno 5 elektromobilů značky Renault Zoe včetně chytrých dobíjecích stanic. Prostředky na jejich pořízení získalo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno
ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace Ekomob (čistá mobilita), z rozpočtu města Brna a darů od společností SAKO Brno a Tepláren Brno.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Projekt 2016 – Projekt Dětská skupina Zahradníkova

2016 Program Švýcarsko-české spolupráce