Logo Brno

Smluvní zdravotní pojišťovny

Smluvní zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny – se kterémi má SZZ II Brno p.o. smlouvu:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna:www.vzp.cz
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna:www.vozp.cz
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:www.cpzp.cz
207 – Oborová zdravotní pojišťovna:www.ozp.cz
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR:www.zpmvcr.cz
213 – Revírní bratrská pokladna:www.rbp-zp.cz

S pojišťovnou nemá SZZ II Brno p.o. smluvní vztah, provádíme pouze akutní péči:
209 – Pojišťovna Škoda:www.zpskoda.cz