Logo Brno

Odkazy

Zdravotnická zařízení v Brně:
Fakultní nemocnice Brno:www.fnbrno.cz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:www.fnusa.cz
Nemocnice Milosrdných bratří Brno:www.nmbbrno.cz
Masarykův onkologický ústav:www.mou.cz

Asociace:
Asociace českých a moravských nemocnic:www.acmn.cz
Česká lékařská komora:www.lkcr.cz
Česká asociace sester:www.cnna.cz

Instituce:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:www.mzcr.cz
Státní zdravotní ústav:www.szu.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví:www.ipvz.cz
Ústav zdravotních informací a statistiky ČR:www.uzis.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv:www.sukl.cz

Zdravotní pojišťovny:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna:www.vzp.cz
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna:www.vozp.cz
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:www.cpzp.cz
207 – Oborová zdravotní pojišťovna:www.ozp.cz
209 – Pojišťovna Škoda:www.zpskoda.cz
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR:www.zpmvcr.cz
213 – Revírní bratrská pokladna:www.rbp-zp.cz