Logo Brno

Poděkování, náměty, stížnosti, oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu (whistleblowing)

Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu (whistleblowing)

Informace k Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu (whistleblowing) jsou uvedeny ZDE

Poděkování, náměty, stížnosti


DOTAZNÍK KE STAŽENÍ ZDE
POCHVALY ZDE

Vážení pacienti a návštěvníci Sdružení zdravotnických zařízení II.

Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky nimž můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče. Pokud nám chcete sdělit podnět, pochvalu nebo stížnost, můžete tak učinit následujícími způsoby.

Jakou formou sdělit pochvalu, námět?

Jakou formou podat stížnost?

Stížnost na poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat
podle zákona 372/2011Sb.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

Stížnost by měla obsahovat:

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů, o čemž bude stěžovatel včas písemně informován. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která obsahuje způsob prošetření stížnosti, zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Jestliže stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, a aniž by uváděla nové skutečnosti, lze tuto stížnost i bez informování stěžovatele odložit.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Po vyřízení jsou originály stížnosti a písemností s nimi související evidovány a zakládány na ředitelství polikliniky.

Stížnosti na privátní poskytovatele zdravotní péče nenáleží do působnosti Sdružení zdravotnických zařízení II.

Tento postup byl vypracován v návaznosti na § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Iva Hoffmannová, 1.9.2014