Logo Brno

O nás – Centrum

CENTRUM ZDRAVOTNĚ – SOCIÁLNÍ POMOCI PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A JEJICH RODINY
(dále jen Centrum pomoci)

Centrum pomoci je součástí Dětského rehabilitačního centra (DRC) a rozšiřuje nabídku jeho služeb.

Přístavba nového křídla DRC byla zahájena dne 21.10.2010 v rámci projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie. Cílem projektu bylo získat nové prostory, které umožní rozšířit současně poskytované služby v Centru pomoci o další služby zdravotní, ale rozšířit nabídku i o služby zdravotně-sociální a tyto služby zaměřit nejen na děti, ale i na jejich rodiny. Provoz Centra pomoci byl zahájen oficiálně od ledna roku 2012 a jednotlivé plánované služby se uvádí postupně do zkušebního provozu.

Nově nabízené služby a zdravotní péče:

I. Pobytové služby pro děti

Pobytové služby pro děti bez doprovodu rodičů, v rozsahu 3-7 dnů za účelem odpočinku rodičů.

Více informací zde

II. Rehabilitační pobyty pro děti v doprovodu rodičů

Pobyty pro mimobrněnské děti s tělesným postižením, v doprovodu jednoho z rodičů, v rozsahu 5 dnů, dle potřeby i opakovaně, za účelem zacvičení rodiče v rehabilitačních, ošetřovatelských a výchovných postupech.

Více informací zde

III. Provoz „Dětské kavárny“, přednášková místnost

Prostor kavárny je zázemím pro:

Více informací zde

IV. Informační centrum pro rodiče hendikepovaných dětí v městě Brně

Sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky DRC a registrujícím dětským lékařem nabízí pomoc rodičům při výběru nejvhodnějšího zařízení v městě Brně pro jejich hendikepované dítě. Dále nabízí základní sociálně-právní poradenství pro rodiče.

Více informací zde

V. Rozšíření zdravotnických služeb

Psychologická podpora rodičům formou psychologického poradenství a individuální či skupinové psychoterapie, kterou poskytuje psycholog pro dospělé.
Rozšíření logopedické péče klinickým logopedem s cílem zlepšit komunikační dovednosti dětí.

VI. Zahrada

K Dětskému rehabilitačnímu centru Medvídek přiléhá pozemek s bezbariérovou zahradou, která byla v rámci projektu revitalizovaná a byla vybavena novými hracími prvky. Při vhodném počasí je zahrada využívána pro individuální a společné hry hendikepovaných dětí, přičemž umožňuje nejen hru, ale i rehabilitaci, která příznivě ovlivňuje jejich motorickou obratnost.