Logo Brno

III. Provoz dětské kavárny

Účel služby

Prostor „Dětské kavárny“ (dále DK) s dětským koutkem a přilehlou předzahrádkou slouží jako zázemí pro setkávání rodičů, možnost výměny zkušeností mezi rodiči, získávání informací rodičů z oblasti péče o postižené dítě formou besed a seminářů a dále setkávání odborníků poskytujících péči a služby postiženým dětem.
Kavárna je určena pro rodiče dětí navštěvujících DRC, i pro ostatní rodiče postižených dětí v městě Brně a při volné kapacitě i rodiny s dětmi z okolí DRC.
Kapacita „Dětské Kavárny“ – 20 míst pro doprovázející osoby.

Přednášky pro rodiče 

Rámcový plán akcí pro rodiče s dětmi a plán přednášek pro rodiče na témata z oblasti ošetřování a výchovy dětí se specifickými potřebami a z oblasti sociálně-právní je na celé pololetí zveřejněn na nástěnce v „Dětské kavárně“ a na webových stránkách zde, přesné termíny a program akcí vždy 1 měsíc dopředu – zde.
Plánovaný počet přednášek: 6x/rok.