Logo Brno

IV. Informační centrum pro rodiče hendikepovaných dětí

Účel služby
Pomoc rodičům a odborníkům při začleňování hendikepovaného dítěte do systému poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb na území města Brna.

Náplň služby
Zdravotně-sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky Dětského rehabilitačního centra a registrujícím dětským lékařem nabízí pomoc rodičům při výběru nejvhodnějšího zařízení v městě Brně pro jejich hendikepované dítě. Máte-li dítě se specifickými potřebami u něhož řešíte problém zařazením vhodného zařízení, obraťte se na kontaktní osoby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Mgr. Jarmila Vojáčková Kuncová, zdravotně-sociální pracovnice DRC:

tel.č.: 547 211 504
e-mail: socprac.drc@cdozs.cz

Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:
tel. č.: 547 211 504
e-mail: kyjevska@cdozs.cz

Konzultační návštěvu lze domluvit telefonicky nebo elektronicky na výše uvedených adresách.