Logo Brno
čtvrtek 23. 6. 2022          Využití DNS v terapii i v běžném životě informace ZDE

1.Podzemní podlaží

1.Nadzemní podlaží

2.Nadzemní podlaží

Lékárna BÍLÝ DŮM: Odkaz: Lékárna V Bílém domě (lekarnabilydum.cz)

Laboratoř: SYNLAB Czech Republic s.r.o. odkaz: https://www.synlab.cz/lab/brno-bily-dum

Na poliklinice jsou dvě laboratoře:

Laboratoř SPADIA : Odkaz: Brno – pracoviště Zahradníkova | SPADIA

Laboratoř synlab czech s.r.o.: Odkaz: SYNLAB.cz

Zdařile provedená rekonstrukce koupelny

Titul, jméno, příjmeníTelefonní čísloe-mail
Jan Hájek533 302 221jan.hajek@polza.cz
Lubomír Lošťák533 302 221

Titul, jméno, příjmeníTelefonní čísloe-mail
Aleš Horváth778 718 772ales.horvath@polza.cz
Stanislav Kulhavý771 135 452stanislav.kulhavy@polza.cz
Požadavek na úpravy
webových stránek
iva.hoffmannova@polza.cz

Titul, jméno, příjmeníTelefonní čísloe-mail
Marie Řehůřková+420 739 203 783
541 552 365
marie.rehurkova@polza.cz

Detašované pracoviště

Tel.: 725 425 239
E-mail: podatelna.sever@brno.cz
Web: www.sever.brno.cz
Provozní doba:
PO 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
ST 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Umístění pracoviště Přízemí

Od ledna do dubna je na odloučeném pracovišti podatelny na poliklinice v provozu také pokladna, kde je možné v hotovosti uhradit místní poplatek za psy a nájemné za pronájem zahrádek a garáží.

Mgr. Gisela Kutnohorská

Tel: 605 430 571
E-mail: gisela.kutnohorska@seznam.cz
Web: www.bicom-optima-brno.cz
Provozní doba: dle telefonického objednání
Umístění pracoviště 1.patro

Bc. Milan Rychnovský

Tel:  724 059 249
Web: www.bicom-brno.cz
Provozní doba: dle telefonického objednání
Umístění pracoviště:1.patro

Agentura domácí péče Pomoc, s. r. o.

Tel.: 545 224 105, 604 422 504
Web: www.pomoc-brno.cz
Provozní doba:poskytování zdravotní péče v terénu, nepřetržitý provoz

TELEFON: 548 220 282
E-MAIL: halasovo@stavovska.cz
UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ Přízemí
PROVOZNÍ DOBA
PO:7.00-17.30
ÚT:7.00-17.30
ST:7.00-17.30
ĆT:7.00-17.30
PA:7.00-17.00

Lékárna Halasovo náměstí bude z důvodu rekonstrukce vstupní chodby polikliniky uzavřena
na 5 DNÍ v termínu 04.07.2022 – 08.07.2022. Děkujeme za pochopení.

MeDiLa spol. s r. o.

tel.: 800 111 210
e-mail: medila@medila.cz
web: www.medila.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí 7.00 – 15.00 (objednaní pacienti 9.00-14.00)
Úterý 7.00 – 15.00 (objednaní pacienti 9.00-14.00)
Středa 7.00 – 15.00 (objednaní pacienti 9.00-14.00)
Čtvrtek 7.00 – 15.00 (objednaní pacienti 9.00-14.00)
Pátek 7.00 – 15.00 (objednaní pacienti 9.00-14.00)

Odběry PCR na COVID jsou prováděny ve speciální k tomu vyčleněné odběrové místnosti.
Ta je umístěna na konci dlouhého spodního (jižního) parkoviště a na jeho úplném konci
jsou v tělese polikliniky skleněné dveře s označením.

REZERVACE TERMÍNU PCR vyšetření COVID zde:

REZERVACE TERMÍNU antigenního vyšetření COVID zde:

Umístění laboratoře:

Přízemí

Mgr. Marika Králíková

Tel.: 737 482 824
Web: http://jakoproutek.cz
Provozní doba: pondělí, čtvrtek 8.00–18.00 na objednání
Umístění pracoviště: 1. patro


TELEFON: 602770375, 739585777
E-MAIL: lenka.oujezdska@eldomed.cz
WEB: www.eldomed.cz
UMÍSTĚNÍ: suterén – vchod od parkoviště
PROVOZNÍ DOBA: Po- Pá 8.00-16.00 hod.

Masérské rekondiční a regenerační služby

Nutriční centrum

Nutriční poradna JakoProutek

Ošetřovatelská domácí péče

Pomoc při odvykání kouření pomocí přístroje BICOM

Terapie na základě biomagnetické rezonance

1. zdravá výživa

Pedikúra

Gasoil Fashion

Přístupnost polikliniky pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku:
https://www.youtube.com/watch?v=vCAW64-HLG0

GPS: 49.1984028N, 16.6022019E

NOBIS Lékárna Poliklinika Zahradníkova Brno

Naše lékárna poskytuje široké spektrum lékárenských služeb odpovídajících nejvyšším požadavkům poliklinické péče.
Jsme oficiálním partnerským zařízením Polikliniky Zahrandníkova.

Těšíme se na vaši návštěvu!

PO – ČT:7:00 – 18:00
PÁ:7:00 – 16:00
SO – NE:ZAVŘENO

tel: 604 270 027

tel: 541 552 336

e-mail: polza@nobislekarny.cz

web: www.nobislekarny.cz

Volná místa

pro zdravotně znevýhodněné děti

– od 1 do 10 let!!!

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK – stacionář Kyjevská 5, 625 00 Brno- Starý Lískovec, tel. 547425170, e-mail: kyjevska@polza.cz

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM MEDVÍDEK slouží jako denní stacionář a zároveň poskytuje i péči ambulantní pro zdravotně znevýhodněné děti a děti s kombinovanými vadami, jejíchž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytování zdravotní péče. Jsme zařízením rodinného typu a samozřejmostí je individuální přístup k dětem i jejich rodinám.

Účel služby
Pomoc rodičům a odborníkům při začleňování hendikepovaného dítěte do systému poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb na území města Brna.

Náplň služby
Zdravotně-sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky Dětského rehabilitačního centra a registrujícím dětským lékařem nabízí pomoc rodičům při výběru nejvhodnějšího zařízení v městě Brně pro jejich hendikepované dítě. Máte-li dítě se specifickými potřebami u něhož řešíte problém zařazením vhodného zařízení, obraťte se na kontaktní osoby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Mgr. Jarmila Vojáčková Kuncová, zdravotně-sociální pracovnice DRC:

tel.č.: 547 211 504
e-mail: socprac.drc@cdozs.cz

Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:
tel. č.: 547 211 504
e-mail: kyjevska@cdozs.cz

Konzultační návštěvu lze domluvit telefonicky nebo elektronicky na výše uvedených adresách.

Účel služby

Prostor „Dětské kavárny“ (dále DK) s dětským koutkem a přilehlou předzahrádkou slouží jako zázemí pro setkávání rodičů, možnost výměny zkušeností mezi rodiči, získávání informací rodičů z oblasti péče o postižené dítě formou besed a seminářů a dále setkávání odborníků poskytujících péči a služby postiženým dětem.
Kavárna je určena pro rodiče dětí navštěvujících DRC, i pro ostatní rodiče postižených dětí v městě Brně a při volné kapacitě i rodiny s dětmi z okolí DRC.
Kapacita „Dětské Kavárny“ – 20 míst pro doprovázející osoby.

Přednášky pro rodiče 

Rámcový plán akcí pro rodiče s dětmi a plán přednášek pro rodiče na témata z oblasti ošetřování a výchovy dětí se specifickými potřebami a z oblasti sociálně-právní je na celé pololetí zveřejněn na nástěnce v „Dětské kavárně“ a na webových stránkách zde, přesné termíny a program akcí vždy 1 měsíc dopředu – zde.
Plánovaný počet přednášek: 6x/rok.

II. REHABILITAČNÍ POBYTY PRO DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ

Rehabilitační pobyty jsou určeny pro mimobrněnské tělesně hendikepované děti, které mají ze zdravotních důvodů indikaci ke každodennímu poskytování ambulantní péče, tj. pobytu v rehabilitačním stacionáři, ale z důvodu velké vzdálenosti místa bydliště od příslušného zdravotnického zařízení nemohu potřebnou péči čerpat.

Účel služby
Pobyt dítěte v doprovodu jednoho z rodičů/pečující osoby umožní zácvik této osoby v potřebných rehabilitačních technikách (Vojtova metoda, Bobath, apod.), ošetřovacích postupech i výchovných aktivitách. Rodiče mohou dále poskytovat péči v domácím prostředí.

INFORMACE K POBYTU

Indikace k pobytu:
Přijímány jsou děti s tělesným postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované denní poskytování zdravotní péče, především péči rehabilitační.
Doporučení k pobytu vystavuje registrující nebo jiný ošetřující lékař.
Přijímány jsou děti ve věku od 1 do 7 let, k nácviku pro ně nových, či upevnění již zacvičených rehabilitačních metod.

Přihláška k pobytu
Při žádosti o pobyt předloží rodiče doporučení k pobytu vystavené registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, nebo jiným ošetřujícím lékařem. Indikaci k pobytu posoudí lékařka DRC.
Přihlášku k pobytu předávají rodiče zpravidla 1 měsíc před požadovaným termínem pobytu vedoucí sestře Dětského rehabilitačního centra.
Před nástupem na pobyt předloží rodiče Lékařskou zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte, včetně záznamu o očkování a dále lékařské zprávy ošetřujících lékařů specialistů. Bez těchto dokumentů nelze dítě k pobytu přijmout.
V případě, že dítě s doprovodem nemůže k objednanému pobytu nastoupit ze závažného důvodu, je povinností objednavatele nahlásit tuto skutečnost nejpozději v plánovaný den nástupu ráno do 7:00 hod. vedoucí sestře DRC.

K pobytu nemohou být přijaty:

Počet dětí na pobytovou službu
Současně mohou být přijaty maximálně dvě děti v doprovodu vždy jedné dospělé doprovázející osoby, v případě potřeby je možný i současný pobyt sourozence dítěte v předškolním věku.

Prostorové vymezení pro poskytování služby
Pobytová služba je v komfortně zařízeném prostoru 2.NP přístavby DRC. Pro účely poskytování služby je zde moderně zařízená pobytová místnost s kuchyňskou linkou a hracím prostorem, ložnice s 2 lůžky pro děti a 2 lůžky pro doprovod, dále sociálním zázemím a místností pro personál.

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rehabilitační a další odborná péče je zajištěna odbornými pracovníky v Dětském rehabilitačním centru. Po přijetí dítěte k pobytu prohlédne dítě lékařka, která stanoví rozsah poskytované péče dle individuálních potřeb dítěte a stanoví rehabilitační / léčebný / ošetřovatelský plán.

Rámcové zajištění fyzioterapeutické péče:

Ke cvičení během dne bude mít matka k dispozici v pobytovém prostoru rehabilitační stůl.
Dle individuálních potřeb a schopností dítěte je dále v doprovodu matky zajištěna péče logopedická, psychologické vyšetření, či pobyt v hernách v kolektivu dětí.

STRAVOVÁNÍ

Pro dítě je zajištěna strava 5x denně, včetně nápojů, v případě zájmu lze zajistit obědy i pro doprovázející osobu a ev. celodenní stravu i pro sourozence.

POPLATKY ZA UBYTOVACÍ SLUŽBY

Zdravotní služby poskytované dítěti během pobytu na základě doporučení registrujícího/ošetřujícího lékaře jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Ubytovací služby pro doprovázející osobu i pro dítě nepatří mezi služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a jsou hrazeny objednatelem.

Máte-li zájem o tuto službu, obraťte se na:

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:

tel. č.: 547 211 504,
e-mail: kyjevska@polza.cz (link sends e-mail)

Mgr. Jarmila Kuncová Vojáčková, zdravotně-sociální pracovnice DRC:
tel.č.:547 211 504,
e-mail:jarmila.vojackova@polza.cz (link sends e-mail)

Budou Vám poskytnuty další informace a zaslána přihláška k pobytu.

Účel služby

Pobyt dítěte v Centru pomoci, navazující na pobyt v Dětském rehabilitačním centru, se zajištěním ošetřovatelské služby i v noci, umožní rodině dítěte nezbytný odpočinek, čerpání dovolené, nebo zajistí péči o dítě v době nemoci pečující osoby.
Službu lze dle potřeby a dle provozních možností zajistit i pro rodiny pečující o postižené dítě v domácím prostředí.
 

Prostorové vymezení pro poskytování služby Pobytová služba v Centru pomoci je poskytovaná v komfortně zařízeném 2.NP přístavby DRC. Pro účely poskytování služby je zde moderně vybavená pobytová místnost s kuchyňskou linkou a hracím prostorem, ložnice s 2-3 lůžky pro děti, sociální zázemí a místnost pro personál.

Délka pobytu
Délka pobytu je možná dle potřeby rodičů v rozsahu minimálně 3 dnů, maximálně 7-10 dnů a to maximálně 2x ročně, nebude-li dohodnuto jinak.
Přihlášku k pobytu podávají rodiče nejméně 14 dnů před požadovaným termínem pobytu.

Podmínky pobytu
K pobytu jsou přijímány děti s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením, přednostně děti navštěvující Dětské rehabilitační centrum, ve věku od 2 do 7let.
U dětí, které nenavštěvují DRC je nutné před nástupem k pobytu předložit Lékařskou zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte, včetně záznamu o očkování a dále lékařské zprávy ošetřujících lékařů specialistů.
Bez těchto dokumentů nelze dítě k pobytu přijmout.
Při nástupu předají rodiče pro pobyt dítěte následující:

Převzetí se potvrdí na předepsaném formuláři

K pobytu nemohou být přijaty:

Počet dětí na pobytovou službu 
Kapacita pobytové služby jsou maximálně tři děti současně.
Z provozních důvodů nelze zajistit péči pouze pro jedno dítě, pokud nejde o naléhavý případ.

Stravování
Dětem se strava podává 5x denně – snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina a večeře.

Personální zajištění služby 
1 všeobecná sestra/dětská sestra – sestra s oprávněním pracovat bez odborného dohledu
1 ošetřovatelka/zdravotnický asistent
1 lékař odbornosti dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost – zajištěna dostupnost lékaře v mimopracovní době, v sobotu a neděli

Postup při onemocnění dítěte
V případě onemocnění dítěte během pobytu jsou bezodkladně informováni telefonicky rodiče nebo uvedená kontaktní osoba, která je povinná dítě si bezodkladně vyzvednout.

Máte-li zájem o tuto službu, obraťte se na:
DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:

tel. č.: 547 211 504,
e-mail: kyjevska@polza.cz

Mgr. Jarmila Kuncová Vojáčková, zdravotně-sociální pracovnice DRC:
tel.č.:547 211 504,
e-mail:jarmila.kuncova@polza.cz

Budou Vám poskytnuty další informace a zaslána přihláška k pobytu.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 494/2, Brno, tramvaj č. 3, 12Dětské rehabilitační centrum
Kyjevská 5
625 00 Brno – Starý Lískovec
Telefon: 547 425 170, + 420 725 805 984

10
33
Vedoucí sestra Zlatuše Hrdličková kyjevska@polza.cz 725 805 984
547 425 170
23Rehabilitační lékařka: MUDr. Slavka Kozlová slavka.kozlova@polza.cz
547 425 190
38LogopedieMgr. Iva Ševčíkováiva.sevcikova@polza.cz547425191
37PsychologMgr. Kateřina Krebsová
Mgr. Jakub Kozák
katerina.krebsova@polza.cz
jakub.kozak@polza.cz
547 425 192,
775 182 608
547 425 192,
770 113 128
36Sociální pracovniceAnna Machováanna.machova@polza.cz547 425 193
739 299 178
24Rehabilitacetělocvična547 425 180
25Pracovna RHB I.Eva Juránková547 425 181
26Pracovna RHB II.Michaela Breburdová547 425 182
27 Pracovna RHB III.Jana Janoušková547 425 183
Pracovna RHB
Pracovna RHB
Pracovna RHB

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM MEDVÍDEK je zařízením pro zdravotně znevýhodněné děti a děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jde především o péči rehabilitační, ale součástí komplexní zdravotní péče je i péče logopedická, psychologická, ergoterapeutická, ošetřovatelská a pedagogicko – výchovná.
Zařízení je určeno pro děti s hybnou poruchou, s kombinovanými vadami různého stupně, děti s dětskou mozkovou obrnou, psychomotorickou retardací, vrozenými vývojovými vadami, poúrazovými stavy, s lehkou mozkovou dysfunkcí, apod.
Dětské rehabilitační centrum slouží jako denní stacionář a zároveň poskytuje i péči ambulantní.

Dětské rehabilitační centrum „MEDVÍDEK“ bylo otevřeno v roce 2008 po kompletní rekonstrukci, která byla hrazena z rozpočtu zřizovatele, statutárního města Brna. Součástí Dětského rehabilitačního centra je nově vybudované Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny (dále jen Centrum pomoci),
které zahájilo provoz od ledna roku 2012.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Sídlo:Kyjevská 5, Brno, Starý Lískovec, tel. 547 425 170
Kapacita:55 dětí
Věk dětí:od 1 roku do 7 let, v odůvodněných případech až do 10let
Poplatkyrodiče platí pouze stravu a paušál, zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, provoz je dotován zřizovatelem.
Provozní doba:6:00 hod. – 16:00 hod.
Ambulantní péče:je poskytovaná od novorozeneckého věku, na základě doporučení lékaře – pediatra nebo specialisty;
provozní doba:  7:00 – 15:30

SPECIFIKACE A ROZSAH KOMPLEXNÍ, ZDRAVOTNÍ, INDIVIDUALIZOVANÉ PÉČE PRO DĚTI ZE STACIONÁŘE I AMBULANTNÍ KLIENTY

LÉKAŘSKÁ PÉČE
Zajišťuje dětská a rehabilitační lékařka, která při nástupu dítěte do Centra stanoví léčebně-rehabilitační plán s ohledem na druh postižení a schopnosti dítěte a dále průběžně sleduje zdravotní stav a vývoj dítěte. Koordinuje práci ostatních odborných pracovníků.

REHABILITAČNÍ PÉČE
Je poskytovaná dětem dle individuálního rehabilitačního plánu. Fyzioterapeuti pracují v moderně zařízených pracovnách a tělocvičně, s odpovídajícím vybavením zdravotními pomůckami a zdravotnickými přístroji.

Péči zajišťují erudovaní fyzioterapeuti, kteří využívají prvky různých rehabilitačních postupů:

Součástí péče je i pravidelná instruktáž rodinných příslušníků.
 

Dále nabízíme konzultace psychomotorického vývoje dětí s našimi fyzioterapeuty, bez nutnosti doporučení pediatra, specialisty. Tato služba je hrazena dle platného Ceníku placených služeb rodiči dítěte.

LOGOPEDICKÁ PÉČE
Péči poskytuje klinický logoped s cílem zlepšit narušené komunikační dovednosti dětí.

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE Pro děti – během pobytu v DRC sleduje psycholog v pravidelných intervalech psychomotorický vývoj dítěte, spolupracuje s ostatními odborníky zařízení a poskytuje poradenství pro rodiče. Pro dospělé – formou individuální psychoterapie psycholog pro dospělé nabízí pomoc rodičům dětí.

ERGOTERAPEUTICKÁ PÉČE
Zajišťuje ji kvalifikovaný ergoterapeut, který má certifikáty v metodikách:
bazální stimulace, trenér paměti, kinestetická mobilizace a jiné.
Ergoterapie navazuje na fyzioterapii. Náplní práce ergoterapeuta s dětmi je dosáhnout maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech, zlepšení jemné motoriky a úchopových funkcí, grafomotoriky a zlepšení úrovně kognitivních funkcí. Ergoterapie umožňuje multisenzorický rozvoj.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Zajišťují na jednotlivých odděleních zařízení všeobecné a dětské sestry se specializovanou způsobilostí, pracující bez odborného dohledu. Péče poskytovaná dětem není zaměřena pouze na zlepšení zdravotního stavu, ale je komplexní,
zaměřená  na celkový rozvoj dítěte a zahrnuje i péči výchovně – vzdělávací a péči sociální.

PEDAGOGICKO – VÝCHOVNÁ PÉČE
Je poskytovaná v Mateřské škole speciální a Základní škole speciální, které jsou detašovaným pracovištěm MŠ a ZŠ speciální, Ibsenova 1, Brno.
Výchovnou péči zajišťují zkušené pedagožky se vzděláním ve speciální pedagogice. Součástí speciálního vzdělávání jsou podpůrné terapie, nabízíme muzikoterapii, canisterapii, stimulaci ve snoezelenu, míčkování a Baby masáže, prvky orofaciální stimulace a metodu Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).
K žákům je uplatňován individuální přístup.

DRC má od roku 2008 akreditaci MZ k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ pro Střední zdravotnickou školu.

Více informací

Přihlášky do dětského centra Medvídek

Přihláška do Dětského rehabilitačního centra k celodennímu pobytu
Přihláška do Dětského rehabilitačního centra k terapeutickému pobytu – 4 hodiny denně
Zpráva o zdravotním stavu dítěte před přijetím do Dětského rehabilitačního centra
Informace pro rodiče

Akce připravované pro rok 2021
Akce: otevřít  ZDE
 

Akce připravované pro rok 2020
Akce: otevřít ZDE

Akce připravované pro rok 2019

Akce: otevřít ZDE

Akce připravované pro rok 2018

Akce: otevřít ZDE

PROGRAM PRO RODIČE:

ROK 2021
Otevřít ZDE

ROK 2020
  SEZNAM AKCÍ PRO 1. POLOLETÍ 2020
  BŘEZEN – ELPIS – prezentace SZŠ, Pozvánka na přednášku, která se koná 18.3.2020

ROK 2019
  SEZNAM AKCÍ PRO 2. POLOLETÍ 2019
  LISTOPAD 2019  – Pozvánka na přednášku, která se koná 12.11.2019

  SEZNAM AKCÍ PRO 1. POLOLETÍ 2019

  ÚNOR 2019 – Pozvánka na přednášku, která se koná 28.2.2019

2020
Program odborných seminářů pro 1.pololetí 2020

26.2. 2020  Pozvánka na seminář:
„Nácvik grafomotoriky z pohledu ergoterapeuta“
 
konaný dne 19.3. 2020 od 13:30h                                   Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 15.1. 2020 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193, mob.: 739 299 178,  email: anna.machova@polza.cz
 

16.1. 2020  Pozvánka na seminář:
„Epilepsie jako psychosociální stigma v dětském kolektivu, Psychoterapeutická pomoc v péči o děti s epilepsií“ konaný dne 16.1. 2020 od 13:00h                 Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 15.1. 2020 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193, mob.: 739 299 178,  email: anna.machova@polza.cz

2019

  Program odborných seminářů pro 2.pololetí 2019

28.5. 2019  Pozvánka na seminář:
„Neurovývojové poruchy a jejich kombinace, poruchy autistického spektra , ADHD“

konaný dne 10.10.2019  od 13:00h                                     Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 19.6. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz

  Program odborných seminářů pro 1.pololetí 2019

28.5. 2019  Pozvánka na seminář:
„Senzorická terapie“

konaný dne 20.6.2019  od 13:30 do 15:00                          Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 19.6. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz

5.2. 2019  Pozvánka na seminář:
„Rodič dítěte se speciálními potřebami“

konaný dne 25.2.2019  od 13:15 do 14:45                            Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 21.2. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz

Přihlášky do centra pomoci

Přihláška k pobytu dítěte

Přihláška k rehabilitačnímu pobytu dítěte v doprovodu zákonného zástupce

Provozní doba: od 6.00 – 16.00 hodin

Kapacita stacionáře: 55 dětí

Věk dětí: 1 rok – 7 let (v odůvodněných případech až do 10 let)

Přednostně jsou přijímány děti na celodenní pobyt – nejméně 8 hodin denního pobytu dítěte v centru. Dále je možné přijímat děti na kratší terapeutický pobyt – 4 hodiny pobytu v centru. Nástup dítěte do centra je možný průběžně po celý rok. Děti jsou do zařízení přijímány na základě doporučení lékaře specialisty, např. neurologa, ortopeda, apod. O přijetí dítěte do centra rozhoduje vedoucí lékařka zařízení. Před přijetím dítěte do centra musí rodiče vyplnit a podepsat Přihlášku dítěte do centra (v menu Přihlášky do DRC), přinést zprávu o zdravotním stavu dítěte od registrujícího Praktického lékaře pro děti a dorost a sdělit vedoucí sestře stacionáře všechny závažné údaje týkající se zdravotního stavu dítěte.

Stravování

Stravování ve zdravotnickém zařízení se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk dítěte a jeho zdravotní stav.

U dětí s celodenním pobytem se poskytuje: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina.
U dětí s  pobytem 4 hodiny denně se poskytuje: snídaně, přesnídávka, oběd.

Náklady na stravu nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a na jejich platbě se podílí rodiče (hradí cenu potravin).

Úhrada rodiči

Strava při celodenním pobytu35.- Kč / den
Strava -terapeutický pobyt29.- Kč / den
Nezbytné služby10.- Kč / den

Úhrada bude prováděna rodiči převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí sestra centra vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do sedmého dne následujícího měsíce. Pozdní úhrada je pod sankcí zákonných úroků.

Zdravotní péče
Zdravotní péče je poskytována na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Při nástupu dítěte je nutno nahlásit pojišťovnu, u které je dítě pojištěno a hlásit neprodleně event. změnu pojišťovny. Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a rodiče se na její úhradě nepodílí – nelze ji čerpat duplicitně. Pokud dětský klient čerpá pravidelnou péči rehabilitační, logopedickou, ergoterapeutickou nebo psychologickou jinde – nemůže být konkrétní péče poskytována v našem zařízení. 

Lékařská péče
Je zajišťována dětským a rehabilitačním lékařem. Rehabilitační lékař stanovuje léčebný program s ohledem na druh postižení a schopnosti dítěte, dětský lékař sleduje zdravotní stav a vývoj dítěte.

Rehabilitační péče – pobytová, ambulantní
Je poskytována denně. Rehabilitační program stanoví individuálně pro každé dítě lékařka oboru léčebné rehabilitace, která provádí dále průběžné kontroly zdravotního stavu. Na základě komplexního rehabilitačního programu provádí erudovaní rehabilitační pracovníci léčebnou rehabilitaci a využívají prvky rehabilitačních postupů: reflexní metody podle prof. V. Vojty, Bobath koncept,Terapie bazální programy a podprogramy dle Jarmily Čápové, cvičení v závěsném systému Redcord, senzomotorickou stimulaci na míčcích a na jiných balančních plochách, bazální stimulace, kondiční cvičení, koordinační cvičení s rehabilitačními pomůckami, cvičení ve stimulačním míčkovém bazénku, jógu pro děti, motopedy, synergická reflexní terapie, nácvik vertikalizace, lokomoce a chůze, měkké mobilizační techniky, masáže, míčkovou facilitaci, reflexní terapie nohy dle Marquart, tejpování, hydromasážní koupele a zábaly. Děti cvičí individuálně nebo ve skupině. Používají různé náčiní, jako jsou gymnastické míče, trampolíny, vyvažovadla, ribstoly, motopedy, závěsný systém,  masážní žebříky, bazén s míčky, hydromasážní vany apod. V rámci léčebných procedur je dětem poskytována světloterapie, muzikoterapie, canisterapie a pobyt ve snoezelenu. Součástí péče jsou i pravidelné instruktáže rodinných příslušníků.

Ergoterapeutická péče
Probíhá na základě doporučení rehabilitačního lékaře zařízení. 

Psychologická péče 
Během celého pobytu ve stacionáři v pravidelných časových intervalech sleduje dítě psycholog, který spolupracuje se sestrami a pedagogy centra. Informuje rodiče o vývojovém stavu dětí, pořádá pro ně pravidelné konzultace. Navrhuje odklad školní docházky nebo další zařazení dítěte do jiného vhodného zařízení.

Logopedická péče 
Logoped stanoví postupy při nápravě řeči, spolupracuje s pedagogy MŠ a s rodiči, zadává úkoly pro procvičování doma.

Ošetřovatelská péče
O děti celodenně pečují erudované dětské sestry, které spolupracují s ostatnímu odbornými pracovníky.

Výchovná péče
Ve třech letech jsou děti zařazeny do tříd MŠ, kde pracují pedagogové se vzděláním ve speciální pedagogice. S dětmi se pracuje dle osnov pro MŠ, každé dítě má stanoven individuální vzdělávací plán. Při stanovení tohoto rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsou plně respektovány specifické potřeby dítěte. Dle individuálního plánu plní dítě úkoly z oblasti grafomotoriky, řeči a komunikativních dovedností, estetických, slovesných, výtvarných, hudebních činností, manipulačních a technických dovedností. Neoddělitelnou částí je rozvíjení socializace dětí. Jsou vytvořeny dobré vztahy se sousední MŠ, kde se děti vzájemně setkávají při společných akcích.
Děti, které dovrší 6 let a jejich psychický a zdravotní stav jim neumožní nastoupit do ZŠ, mohou být zařazeny v rámci povinné školní docházky do přípravného stupně speciálních škol. S dětmi zde pracuje speciální pedagog podle osnov školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Při stanovení individuálního školního vzdělávacího plánu jsou plně respektovány specifické potřeby dětí.

CENTRUM ZDRAVOTNĚ – SOCIÁLNÍ POMOCI PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI A JEJICH RODINY
(dále jen Centrum pomoci)

Centrum pomoci je součástí Dětského rehabilitačního centra (DRC) a rozšiřuje nabídku jeho služeb.

Přístavba nového křídla DRC byla zahájena dne 21.10.2010 v rámci projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie. Cílem projektu bylo získat nové prostory, které umožní rozšířit současně poskytované služby v Centru pomoci o další služby zdravotní, ale rozšířit nabídku i o služby zdravotně-sociální a tyto služby zaměřit nejen na děti, ale i na jejich rodiny. Provoz Centra pomoci byl zahájen oficiálně od ledna roku 2012 a jednotlivé plánované služby se uvádí postupně do zkušebního provozu.

Nově nabízené služby a zdravotní péče:

I. Pobytové služby pro děti

Pobytové služby pro děti bez doprovodu rodičů, v rozsahu 3-7 dnů za účelem odpočinku rodičů.

Více informací zde

II. Rehabilitační pobyty pro děti v doprovodu rodičů

Pobyty pro mimobrněnské děti s tělesným postižením, v doprovodu jednoho z rodičů, v rozsahu 5 dnů, dle potřeby i opakovaně, za účelem zacvičení rodiče v rehabilitačních, ošetřovatelských a výchovných postupech.

Více informací zde

III. Provoz „Dětské kavárny“, přednášková místnost

Prostor kavárny je zázemím pro:

Více informací zde

IV. Informační centrum pro rodiče hendikepovaných dětí v městě Brně

Sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky DRC a registrujícím dětským lékařem nabízí pomoc rodičům při výběru nejvhodnějšího zařízení v městě Brně pro jejich hendikepované dítě. Dále nabízí základní sociálně-právní poradenství pro rodiče.

Více informací zde

V. Rozšíření zdravotnických služeb

Psychologická podpora rodičům formou psychologického poradenství a individuální či skupinové psychoterapie, kterou poskytuje psycholog pro dospělé.
Rozšíření logopedické péče klinickým logopedem s cílem zlepšit komunikační dovednosti dětí.

VI. Zahrada

K Dětskému rehabilitačnímu centru Medvídek přiléhá pozemek s bezbariérovou zahradou, která byla v rámci projektu revitalizovaná a byla vybavena novými hracími prvky. Při vhodném počasí je zahrada využívána pro individuální a společné hry hendikepovaných dětí, přičemž umožňuje nejen hru, ale i rehabilitaci, která příznivě ovlivňuje jejich motorickou obratnost.

Internetové poradenství je určeno pro rodiče postižených dětí, kteří potřebují radu v oblasti zajištění péče o své postižené dítě nebo v oblasti sociální podpory. V rámci internetového poradenství zajistí odborní pracovníci Dětského rehabilitačního centra a Centra pomoci elektronickou odpověď na dotazy, které se týkají rámcově péče o děti se specifickými potřebami a na dotazy z oblasti podpory rodin vychovávající tyto děti.
Oblasti, ve kterých můžeme pomoci se zorientovat, se týkají jak zdravotních, tak sociálně-právních a psychologických aspektů péče o Vaše dítě a pomoci rodině.

Na dotazy odpovídají:

Pravidla pro poskytování poradenství:

Při poskytování internetového poradenství se postupuje v souladu s Etickým kodexem internetové poradny, vypracovaným Českou asociací pracovníků linek důvěry a schváleným XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci …. k otevření zde

Odesláním dotazu dochází k uzavření dohody o poskytování služby internetového poradenství a tato dohoda zaniká odesláním odpovědi odborníkem na uvedený e-mail.

Při internetovém poradenství je zachována anonymita tazatele – nemusíte uvádět jméno, příjmení ani další osobní údaje.

Všechny skutečnosti, které nám v dotazu sdělíte, budou důvěrné a odborní zdravotničtí pracovníci o nich zachovají mlčenlivost. Pro přesnost odpovědi je ale nutné sdělit dostatek konkrétních informací (přesný popis zdravotních potíží dítěte, sociální situaci rodiny apod.)

Výhodou internetového poradenství je rychlost získání potřebné informace z pohodlí domova, bez objednávání a cestování. Odpověď bude zaslána co nejrychleji, nejpozději pak do 7 pracovních dnů.

Tramvají č. 8 ze zastávky Hlavní nádraží směr Starý Lískovec, zastávka Dunajská.

Tramvají č. 6 ze zastávky Česká směr Starý Lískovec, zastávka Dunajská.

Autobusem č. 69 ze zastávky Ukrajinská směr Bosonohy, zastávka Dunajská.

Autobusem č. 69 z Bosonoh směr Brno, zastávka Starý Lískovec, smyčka.

GPS: 49.1686008N, 16.5536964E

Více informací o dopravě naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna.

Personální obsazeníJménoOrdinuje
Vedoucí sestra DRC: Zlatuše Hrdličková
Rehabilitační lékařka: MUDr. Slavka KozlovaČT: 7:00 – 15:30
Klinická psycholožka pro děti
 a dospělé  
Mgr. Kateřina Krebsová
Mgr. Radmila Fajtová
PO: 8.00 – 15.00
ÚT: 7.30 – 15.30
ČT: 13.30 – 15.30
PsychologMgr. Jakub Kozák
 LogopedkaIva Ševčíková PO – PÁ: 7:00-15.30 
 Klinická logopedkaMgr. Lada NekvapilováPÁ: 8:00 – 14.30
 ErgoterapeutkaHana Vyskočilová, DiS.PO – PÁ: 6:00-14.30 
 Zdravotně-sociální pracovniceAnna MachováPO – ST: 6:30 – 15:00
ČT: 7.30 – 16.00
Fyzioterapeutka pro ambulanci:
(ambulance u Dětské kavárny)
 Lenka BlažkováPO – PÁ: 6:30 – 15:00
FyzioterapeutkyJana Janoušková
Michaela Breburdová
Eva Juránková
Mgr. Lenka Zounková
PO – PA:  6.30 – 15:30
 5 učitelek se vzděláním v oboru speciální pedagogika
 12 dětských sester

Provozní doba: pondělí – pátek   6:00 – 16:00

Z hlavního nádraží tramvají č. 8 ve směru na Líšeň, 11. zastávka pod názvem Masarova.K dispozici je přehledná mapa s vyznačením městské hromadné dopravy. 
Jízdní řády najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna

Během roku pořádáme:

Přihlášky do stacionáře

Přihláška k celodennimu pobytu

Přihláška ke krátkodobému pobytu

Informace pro rodiče 2022

Dětské logopedické centrum Synkova

Synkova 26
628 00 Brno – Líšeň
Telefon: 544 210 127, +420 734 377 945

Peronální obsazení: klinická logopedka, klinická psycholožka, logopedka, speciaĺní pedagožka, zdravotní sestry

Vedoucí sestraMgr. Kateřina Procházková
E-mail:  synkova@polza.cz
Mobil: + 420 734 377 945

Klinická logopedka: Mgr. Ivana Holakovská
E-mail: ivana.holakovska@polza.cz
Tel: 544 210 127

Klinická logopedka: Bc.Mgr. Irena Šmerdová
E-mail: irena.smerdova@polza.cz
Tel: 544 210 127, 734 377 870

Logoped: Mgr. Šárka Rotterová
E-mail: sarka.rotterova@polza.cz
Tel: 544 210 127, 724 027 036

Klinická psycholožka: PhDr. Huňková-Riedlová
E-mail: monika.hunkova@polza.cz
Mobil: + 420 724 561 554

Ošetřovatelská péče na oddělení: dětské zdravotní sestry –  tel: 544 210 127

Z hlavního nádraží tramvají č. 8 ve směru na Líšeň, 11. zastávka pod názvem Masarova.

K dispozici je přehledná mapa s vyznačením městské hromadné dopravy. 
Jízdní řády najdete na stránkách Dopravního podniku města Brna

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace ( Poliklinika Zahradníkova) – je příspěvková organizace, zřízená statutárním městem Brnem od 1.1.1991. 

Poliklinika poskytuje primární, specializovanou a stacionární ambulantní zdravotní péči dospělým i dětským pacientům. Pro dospělé pacienty je největším ambulantním poskytovatelem ambulantní péče na území města Brna, s nejdelší tradicí. 
Na poskytování zdravotní péče má poliklinika uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Hlavní výhodou polikliniky je komplexnost poskytovaných služeb. 

Zdravotní péči poskytuje v rámci SZZ II:

Na pokyn zřizovatele zajišťuje organizace další služby pro občany města Brna i v rámci kraje: 

Pro vedení SZZ II je hlavním úkolem zachování rozsahu poskytované zdravotní péče, zvyšování kvality a postupné zlepšování prostředí a vybavení zdravotnického zařízení. 

V budovách na Zahradníkové a Nerudové ulici působí dále další privátní zdravotnická zařízení:

Vedoucí pracovnice: Dana Borová

Zdravotně – výchovnou péči poskytují čtyři erudované vychovatelky, které mají rozšířené vzdělání o kurz psychologie a pedagogiky, a dále tři pomocné vychovatelky. 
Vedoucí pracovnice absolvovala IPVZ obor Výchovná péče.

Vychovatelky umožňují dětem volnou hru, ranní cvičení a výchovné zaměstnání zaměřené na tělesnou, rozumovou, pracovní, hudební i výtvarnou výchovu. Dále upevňují hygienické návyky při jídle, vyprazdňování, mytí, čistění zoubků a spánku. Dbají na otužování dětí, pobyt venku a samostatnost dětí.

Provozní doba: pondělí – pátek 6.30 – 17.00

Přijímání dětí do jesliček:

Příchod a odchod dítěte:

Hygiena provozu jesliček:

Spolupráce jesliček s rodiči

V zájmu dobré péče o děti a jejich výchovy je nevyhnutelná dobrá spolupráce s rodiči dětí. Adaptace dětí – postupné přivykání na jeslové prostředí je řešeno individuálně podle osobnostních předpokladů každého dítěte. 
Aktuální informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně dětí.

Stravování

Týdenní jídelní lístek je vyvěšen pro informaci rodičům v šatně dětí a na webových stránkách organizace (www.cdozs.cz (link is external)).
Stravovací jednotka byla stanovena od 1.1.2008 v průměrné výši 30 Kč/den.

Úhrada poplatků

Dle rozhodnutí Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 jsou stanoveny poplatky za jeslovou péči ve výši:

Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo nižším než 1,5 násobek životního minima1 000 Kč
Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem vyšším než je 1,5 násobek životního minima2 000 Kč
Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než 2,4 násobek životního minima3 500 Kč
Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než je trojnásobek životního minima6 000 Kč
Paušální poplatek při nepřítomnosti dítěte v jesličkách50 Kč
/den

Za den pobytu se hradí alikvotní část výše uvedeného poplatku, bez ohledu na délku trvání pobytu dítěte v jesličkách v jednotlivých dnech.

Úhrada poplatků u dětí s každodenním pobytem:

Úhrada bude provedena rodiči převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí pracovnice jesliček vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

U dětí s pobytem maximálně 46 hodin v měsíci:

Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 u dětí, jejichž rodič pobírá plný rodičovský příspěvek a které navštěvují jesličky max. 46 hodin v měsíci, se výše poplatku vypočítává z částky 6 000 Kč za měsíc dle skutečné délky pobytu dítěte. Úhrada bude provedena převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti vedoucí pracovnici jesliček.
 

Nepřítomnost dítěte v jesličkách

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, v pondělí do 8,00 hod ráno, v případě akutního onemocnění do 8,00 hod téhož dne. Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 činí paušální poplatek za každý den nepřítomnosti dítěte v jesličkách 50 Kč.

Potvrzení o příjmu rodičů

Potvrzení předají rodiče vedoucí pracovnici jesliček. Výpočet výše úhrady ošetřovného se provede po předložení tohoto dokladu na následující období, nikoliv zpětně.