Logo Brno

Dokumenty DSZ

Přihlášky a dokumenty dětské skupiny Zahradníkova

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSZ
Žádost o přijetí DS Zahradníkova
Plán výchovy a péče v dětské skupině
VNITŘNÍ PRAVIDLA – DS Zahradníkova
Stanovení výše poplatků za pobyt v dětské skupině