Logo Brno

Dokumenty DSZ

Přihlášky a dokumenty dětské skupiny Zahradníkova

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSZ (1.9.2022 )
Žádost o přijetí DS Zahradníkova 2022
Dodatek
Plán výchovy a péče v dětské skupině
VNITŘNÍ PRAVIDLA – DS Zahradníkova 2022
Stanovení výše poplatků za pobyt v dětské skupině