Logo Brno

Z domácího řádu jesliček Stamicova

Z domácího řádu jesliček Stamicova

Přijímání dětí do jesliček:

Příchod a odchod dítěte:

Hygiena provozu jesliček:

Spolupráce jesliček s rodiči

V zájmu dobré péče o děti a jejich výchovy je nevyhnutelná dobrá spolupráce s rodiči dětí. Adaptace dětí – postupné přivykání na jeslové prostředí je řešeno individuálně podle osobnostních předpokladů každého dítěte. 
Aktuální informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně dětí.

Stravování

Týdenní jídelní lístek je vyvěšen pro informaci rodičům v šatně dětí a na webových stránkách organizace (www.polza.cz)).
Stravovací jednotka byla stanovena od 1.1.2008 v průměrné výši 30 Kč/den.

Úhrada poplatků

Stanovení výše poplatků Magistrátem města Brno a Ceník je na webových stránkách organizace : www.polza.cz

Za den pobytu se hradí alikvotní část výše uvedeného poplatku, bez ohledu na délku trvání pobytu dítěte v jesličkách v jednotlivých dnech.

Úhrada poplatků u dětí s každodenním pobytem:

Úhrada bude provedena rodiči převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí sestra jesliček vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

U dětí s pobytem maximálně 46 hodin v měsíci:

Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 u dětí, jejichž rodič pobírá plný rodičovský příspěvek a které navštěvují jesličky max. 46 hodin v měsíci, se výše poplatku vypočítává z částky 6 000 Kč za měsíc dle skutečné délky pobytu dítěte. Úhrada bude provedena převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti vedoucí pracovnici jesliček.
 

Nepřítomnost dítěte v jesličkách

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, v pondělí do 8,00 hod ráno, v případě akutního onemocnění do 8,00 hod téhož dne. Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 činí paušální poplatek za každý den nepřítomnosti dítěte v jesličkách 50 Kč.

Potvrzení o příjmu rodičů

Potvrzení předají rodiče vedoucí pracovnici jesliček. Výpočet výše úhrady ošetřovného se provede po předložení tohoto dokladu na následující období, nikoliv zpětně.