Logo Brno

Dokumenty S

Přihlášky a dokumenty dětské skupiny Stamicova

Žádost o přijetí DS Stamicova – I. oddělení
Žádost o přijetí DS Stamicova – II. oddělení
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSSI (1.7.-31.8.2022)
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSSII (1.7.-31.8.2022)
Dodatek č.1ke smlouvě Dětské skupině Stamicova – I. oddělení
Dodatek č.1ke smlouvě Dětské skupině Stamicova – II. oddělení
Plán výchovy a péče v dětské skupině
VNITŘNÍ PRAVIDLA DS Stamicova 2022
Stanovení výše poplatků za pobyt v dětské skupině – MMBrno
CENÍK – Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině