Logo Brno

Dokumenty F.

Přihlášky a dokumenty dětské skupiny Fügnerova

Žádost o přijetí DS Fügnerova – I. oddělení
Žádost o přijetí DS Fügnerova – II. oddělení
Žádost o přijetí DS Fügnerova – III. oddělení
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSFI (1.7.-31.8.2022)
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSFII (1.7.-31.8.2022)
Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v DSFIII (1.7.-31.8.2022)
Dodatek č.1 ke smlouvě Fügnerova I 20220701
Dodatek č.1 ke smlouvě Fügnerova II 20220701
Dodatek č.1 ke smlouvě Fügnerova III 20220701
Plán výchovy a péče v dětské skupině DS Fügnerova
VNITŘNÍ PRAVIDLA – DS Fügnerova 2022
Stanovení výše poplatků za pobyt v dětské skupině
CENÍK – Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině