Logo Brno
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 6.NP budovy Nerudova 7 Brno Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Psychiatrie Vyhlídka s.r.o., IČO: 04125304. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. G49, G51, G52, G53 18,14 m², 19,40 m², 10,89 m², 4,65 m² Hlavní plocha
č. G50, G55, G56, G30a 1,80 m², 1,00 m², 1,60 m², 14,15 m²  Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 26.03.2024 Sejmuto: 15.04.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 7.NP budovy Nerudova 7 Brno
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Jiří Vondráček, IČO: 11476435. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru bude vybrán vhodný zájemce.
      
Místnost: celková plocha 
č. J42, č. J43 14,41 m², 23,39 m² Hlavní plocha
č. J40, č. J41 0,95 m², 1,11 m²  Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Pavlína Rörigová, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 15.03.2024 Sejmuto: 3.4.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8.
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce UROSPOL Brno s.r.o., IČ: 06074529. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.          
Místnost: celková plocha 
č. F50  22,27 m² Hlavní plocha
č. F51  24,50 m² Hlavní plocha
 10,00 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 22.11.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Zahradníkova 2. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce REVMACLINIC  s.r.o., IČ: 29354374
Místnost: celková plocha 
č. H90  17,8 m² Vedlejší plocha
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 12.7.2023 Sejmuto: 28.7.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno. Záměr pronájmu: Prostory pro provozování bufetu v objektu polikliniky Zahradníkova. Podmínkou pro zájemce je vypracování a dodání koncepce provozování bufetu dle poptávky do 15.6.2023 v písemné podobě na sekretariát SZZ II Brno (v pracovní dny od 8:00 – 14:00). 
Poptávka: Poptávka – BUFET
Místnost: Celková plocha:
č. C93 49,8 m² kantýna
č. C95 18,95 m² sklad
č. C94 1,44 m² WC
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  25.5.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 3. NP budovy Zahradníkova 2. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Oční lékař MUDr. Helena Pellarová s.r.o., IČ: 04275853. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. E4  30 m² hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 24.4.2023 Sejmuto: 9.5.2023 Ing. Dan Zeman, ředitel
Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Zahradníkova 8. 
Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce UROSPOL Brno s.r.o., IČ: 06074529. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost:celková plocha 
č. F2417,04 m²hlavní plochy
č. F25, F262,00 m², 2,03 m²vedlejší plochy
č. F11915,25 hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 19.12.2022Sejmuto:
31.1.2023
Ing. Dan Zeman, ředitel
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.
Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno. Adresný záměr pronájmu: Pro zájemce Psychiatrie Vyhlídka s.r.o., IČ: 04125304. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce.
Místnost: celková plocha 
č. G16 9,01 m² vedlejší plochy
č. G69 24 m² vedlejší plochy
č. G17 24,3 hlavní plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel. 541 552 365
Vyvěšeno: 12.5.2022  Sejmuto: 31.5.2022 Ing. Dan Zeman, ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
Záměr: V souladu s rozhodnutím RMB R8/205 poskytujeme dvě bytové jednotky k ubytování osob (rodin) prchajících před válečným konfliktem z územní Ukrajiny.
Byt: celková plocha 
F90 99 m² (Sejmuto: 1.6.2022)
F83 98 m² (Sejmuto: 29.4.2022)
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Dan Zeman, ředitel
tel. 541 552 363
 Vyvěšeno:  14.4.2022  Sejmuto: Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
Místnost: celková plocha 
č. F74, F75, F92 29,86 m², 15,45 m², 19,94 m² hlavní plochy
č. F90 20,95 m² vedlejší plochy
č. F77, F87, F88, F89, F91 2 m², 1,18 m², 1,05 m², 3,76 m², 7,29 vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
 Vyvěšeno:  6.1.2022   Sejmuto: 14.4.2022 Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 7. NP budovy Nerudova 9 Brno.
Místnost:celková plocha 
č. H35, H39, H40, H41, H4232,34 m², 21,60 m², 22,20 m², 18,63 , 30,53 m²hlavní plochy
č. H80, H81, H826,60 m², 7,68 m², 34,80 m²vedlejší plochy
č. H36, H37, H38, H78, H791,64 m², 5,53 m², 0,93 m², 1,19 m², 1,85 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  6.1.2022 Sejmuto: 10.10.2023Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 5. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Prostory budou uvolněny 31.1.2022.
Místnost:celková plocha 
č. G34, G35, G36 15,45 m², 33,74 m², 22,94 m² vedlejší plochy
č. G39, G40, G457,15 m², 10,43 m², 18,20 m², vedlejší plochy
č. G37, G38, G434,10 m²vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
Vyvěšeno:  6.1.2022 Sejmuto: 30.3.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2 Brno, v 4. NP budovy Nerudova 7 Brno.
  Místnost:celková plocha 
č. F76, F78, F7914,48 m², 17,26 , 22,94 hlavní plochy
č. F82, F8330,15 vedlejší plochy
č. F80, F81, F82, F84, F854,10 m², 5,63 m², 14,18 m², 0,92 , 1,14 vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Marie Řehůřková, provozně-technický úsek,
tel. 541 552 365
 Vyvěšeno:  6.1.2022  Sejmuto: 14.4.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno, v 1. NP budovy Nerudova 7 Brno.

Adresný záměr pronájmu:
Pro zájemce SABIL s.r.o., IČ: 26949946. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 

  Místnost:celková plocha 
č. B52, B5314,88 m², 21,84 m2hlavní plochy
 č. B5611,24 m²vedlejší plochy
  č. B57, 581,62  m² vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne:Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek,
tel. 777 364 483
 Vyvěšeno:  13.12.2021  Sejmuto: 4.1.2022Ing. Dan Zeman, 
ředitel

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

 

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno,    v suterénu a 1. NP budovy Nerudova 9-11 Brno.

Adresný záměr pronájmu:
Pro zájemce EMPOLAS s.r.o., IČ: 03514765. Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 
  Místnost:celková plocha 
č. A26, A27, A28, A29, A30, A317,54 m², 1,06 m2, 8,61 m2, 5,45 m2, 26,10 m2, 4,6m2vedlejší plochy
 č. B40, B41, B42, B437,62 m², 34,39 m², 17,39 m², 16,88 m²hlavní plochy
  č. B398,4  m² vedlejší plochy
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek,
tel. 777 364 483
 Vyvěšeno:  8.11. 2021 Sejmuto: 26.11.2021Ing. Dan Zeman , ředitel

 

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.

 

Prostory:V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno,    v 5. NP budovy Zahradníkova 8, a v 6. NP Nerudova 11. Adresný záměr pronájmu:
Pro zájemce Psychiatrii Vyhlídka s.r.o., IČ: 04125304,  Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.  Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 
  Místnost:celková plocha 
  č. G1622,15  m² nově  13,14 m²hlavní plochy
  č. G3047,93  m² nově  33,78 m²vedlejší plochy
  č. G57 a G582  m² 
Další informace k uvedenému záměru poskytne: Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek,
tel. 777 364 483
 Vyvěšeno:  8.9. 2021 Sejmuto: 29.9.2021Ing. Dan Zeman , ředitel