Pověřenec

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Ing. Dagmar Aksamitová

telefon: 541 552 363

email: dagmar.aksamitova@polza.cz

adresa: Sdružení zdravotnických zařízení II  Brno, příspěvková organizace, 602 00 BRNO, Zahradníkova 494/2