Logo Brno

Najdete nás   zde na poliklinice Zahradníkova

Informace ke stažení

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Co můžeme nabídnout:


Sociální pracovník

 Můžete se obracet v návštěvní době osobně, telefonicky,  písemně (dopisem nebo e-mailem).