Logo Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


V případě potřeby je zajištěna terapie fyzioterapeutkou přímo na oddělení rehabilitace v 1. patře.

Terapie zahrnuje široké spektrum metod včetně reflexní terapie dle Vojty.

Před aplikací laseru je provedeno vyšetření rehabilitačním lékařem k určení parametrů laserového záření a zvážení indikace a případných kontraindikací léčby. Podepisuje se informovaný souhlas s léčbou laserem.

Přístrojové vybavení :
1.    2 scannery pro plošnou aplikaci laseru
2.    2 lasery s bodovými  sondami   
3.    1 biolampa

Laser je druh světelného záření. Jde o světlo jedné vlnové délky, dokonale polarizované, koherentní – paprsky jsou stejně orientované v prostoru i čase. Jeho účinky jsou stimulační, protizánětlivé a protibolestivé .

INDIKACE

Doporučený počet terapií 6 – 10. Terapie není hrazena pojišťovnou.

Ceník laseroterapie:

Laser scanner do 10 min. /1 sezení   70,– Kč   
Laser scanner 11 – 20 min.  / 1 sezení  100,– Kč
Laser scanner 21 – 30 min.  / 1 sezení  130,– Kč
Laser scanner 31 – 60 min.  / 1 sezení  160,– Kč
Laser tužka do 5 min. / 1 sezení   60,– Kč
Laser tužka nad 6 – 10 min. / 1 sezení   80,– Kč
Laser tužka nad 11 – 20 min. / 1 sezení 100,– Kč

Na laserovém pracovišti dále provádíme ošetření biolampou. Terapie není hrazena pojišťovnou.

Aplikace  biolampy 1 sezení             30,– Kč

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Komplexní  rehabilitační vyšetření  dětí  a dospělých

Spolupracuji s dětskou fyzioterapií na poliklinice Žerotínovo náměstí, s fyzioterapií pro dospělé na poliklinice Zahradníkova a odbornými lékaři polikliniky.

Pacienti mohou rehabilitaci absolvovat i na jiném pracovišti fyzioterapie např. v místě svého bydliště. 

Pacienti, kteří mají rozepsanou rehabilitaci od svého lékaře na FT poukazu, se objednají osobně k jednotlivým fyzioterapeutkám, které s klientem sestaví rozpis procedur dle předpisu lékaře.

Konzultace e-mailem: trubakova@rehabilitacnidoktor.cz, nebo na telefonním čísle: 776 137 776.

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Zabýváme se kompexní diagnostikou onemocnění pohybového aparátu, onemocnění svalů, kloubů, bolestivých a poúrazových stavů a všech neurologických onemocnění. K ošetření využíváme měkké a mobilizační techniky, je možná aplikace kineziotapingu a dynamického tapingu.

Na základě vyšetření je stanoven rehabilitační program, který je možné absolvovat na pracovišti fyzioterapie na Poliklinice Zahradníkova či v místě bydliště.