Logo Brno
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

Privátní klinický psycholog, Psychoterapeut (katatymně imaginativní psychoterapie, hypnoterapie) 

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Nabízím poradenství a systematickou psychoterapii (individuální, párovou, rodinnou) zaměřenou především na dospělou populaci a to se širokým spektrem psychických potíží, např.:

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (převážně s psychiatry), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně – imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

Pro dospělé nabízíme:

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně – imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

Pro dospělé nabízíme:

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.

Privátní klinický psycholog

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství i systematickou psychoterapii.


Pracuji s dospělými i dětmi a dospívajícími se širokým spektrem psychických potíží, nejčastěji např.:osobní problémy, reakce na stres a poruchy přizpůsobení, neurotické potíže, psychosomatické potíže, poruchy nálady, úzkosti, deprese, fobie, obsese,  psychózy u dětí, raná vývojová diagnostika včetně diferenciální diagnostiky poruch autistického spektra, mentální retardace, poruchy řeči, ADHD, poruchy učení, poruchy chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychosomatické a neurotické obtíže jako bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, tikové projevy, problémy s vyprazdňováním atd.

Nezabývám se rozvodovou problematikou ani neřeším potíže vznikající v souvislosti se střídavou péčí. 

Klienty, kteří se potýkají se závislostmi odesílám k odborníkům na tuto problematiku.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (psychiatr, neurolog, pediatr), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby.

K vyšetření je nutné se vždy předem objednat, nejlépe na uvedeném telefonním čísle na evidenci.

Je vhodné mít doporučení praktického lékaře, neurologa, psychiatra apod.

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny ZP.
Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické, tedy pro vlastní potřebu, je hrazeno dle sazebníku či dohodou.

Privátní klinický psycholog

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Ve své klinicko-psychologické ambulanci nabízím především diagnostické a poradenské služby dětem a dospívajícím do dosažení 18. roku se širokou škálou potíží.

Veškerá indikovaná péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ambulance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Podle platné legislativy je za psychologické vyšetření od dětských pacientů vybírán regulační poplatek 30,- Kč.

Při vstupním vyšetření je vhodné přinést žádanku s doporučením od praktického lékaře či jiného ambulantního specialisty (např. neurologa, psychiatra apod.).

K vyšetření je nutné se vždy předem objednat, nejlépe na uvedeném telefonním čísle na evidenci.

Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické, tedy pro vlastní potřebu, je hrazeno dle sazebníku či dohodou.

Pro děti do 18 let např. nabízíme:

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství i systematickou psychoterapii.
Pracuji s dospělými i dětmi a dospívajícími se širokým spektrem psychických potíží, nejčastěji např.:

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny ZP.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (psychiatr, neurolog, pediatr), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby.

IČO:  060744 13, IČZ: 72984303
Žerotínovo nám. 4/6, Brno, 602 00,   

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Nabízím psychologickou diagnostiku dětí i dospělých, poradenství a analyticky zaměřenou psychoterapeutickou péči s využitím metody katatymně imaginativní terapie.

LS Synkova – 1x do týdne působím v zařízení, kde provádím psychodiagnostické vyšetření dětí s logopedickými vadami, probíhají zde konzultace s rodiči dětí, které dochází nebo plánují docházku do LS Synkova.

Veškerá uvedená péče je hrazena ze zdravotního pojištění (smluvní pojišťovny -111, 201, 205, 207, 209, 211, 213).

Úzce spolupracuji s lékaři z oboru psychiatrie, neurologie, ale také praktickými lékaři, gynekology aj.