Logo Brno

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem jako psycholožka na základní škole, nyní se v ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům věnuji těmto oblastem:

Nezabývám se:

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem s lidmi zasaženými násilím v blízkých vztazích v intervenčním centru a s dětmi a jejich rodinami v krizovém centru. Zároveň jsem působila jako dobrovolník v poradně pro oběti trestných činů. Zkušenosti s prací s dětmi jsem získala také v soukromé ambulanci klinické psychologie a v sociálních službách. V současnosti pracuji jako dětská psycholožka v intervenčním centru Spondea.

V ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům se věnuji těmto oblastem:

Nezabývám se:

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Psycholožka ve zdravotnictví
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:

Pracovala jsem jako psycholožka v neziskové organizaci a věnovala jsem se práci s dětmi a třídními kolektivy. V rámci mé práce jsem se zaměřovala na osvětu ohledně duševních onemocnění, destigmatizaci a podporu duševního zdraví ve školním prostředí. Zároveň jsem působila jako dobrovolník v poradně pro oběti trestných činů. 

V ambulanci klinické psychologie na poliklinice Bílý dům se věnuji těmto oblastem:


Nezabývám se:

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

Privátní klinický psycholog, Psychoterapeut (katatymně imaginativní psychoterapie, hypnoterapie) 

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Nabízím poradenství a systematickou psychoterapii (individuální, párovou, rodinnou) zaměřenou především na dospělou populaci a to se širokým spektrem psychických potíží, např.:

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (převážně s psychiatry), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně – imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

Pro dospělé nabízíme:

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.

Privátní klinický psycholog

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Oddělení zajišťuje diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým se širokou škálou potíží.

Naši kliničtí psychologové absolvovali psychoterapeutické výcviky s akreditací pro zdravotnictví v katathymně – imaginativní psychoterapii, Gestalt terapii a hypnoterapii.

Pro děti do 18 let nabízíme:

Pro dospělé nabízíme:

Své služby nabízíme především dětským pacientům do dosažení 18.roku věku, resp. do ukončení střední školy.

Obracet se na nás mohou i dospělí pacienti, avšak v případě dlouhých objednacích lhůt upřednostňujeme dětské pacienty.

OBJEDNÁNÍ: Pouze pomocí formuláře ZDE

PO JEHO VYPLNĚNÍ A ODESÁNÍ PROSÍM VYČTEJTE, OZVEME SE VÁM NEJPOZDĚJI DO TÝDNE.

Zrušení nebo změnu termínu nám prosím neprodleně ohlaste na e-mail: rezervace@psychosos.cz

Privátní klinická psycholožka,
Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku kognitivních funkcí a osobnosti a systematickou psychoterapii.


Pracuji s dětmi, mládeží i dospělými klienty.

Nezabývám se:

Privátní klinický psycholog

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6,  602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Ve své klinicko-psychologické ambulanci nabízím především diagnostické a poradenské služby dětem a dospívajícím do dosažení 18. roku se širokou škálou potíží.

Veškerá indikovaná péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ambulance má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Podle platné legislativy je za psychologické vyšetření od dětských pacientů vybírán regulační poplatek 30,- Kč.

Při vstupním vyšetření je vhodné přinést žádanku s doporučením od praktického lékaře či jiného ambulantního specialisty (např. neurologa, psychiatra apod.).

K vyšetření je nutné se vždy předem objednat, nejlépe na uvedeném telefonním čísle na evidenci.

Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické, tedy pro vlastní potřebu, je hrazeno dle sazebníku či dohodou.

Pro děti do 18 let např. nabízíme:

Poliklinika akad. O.Teyschla (tzv. Bílý dům), Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci:


Provádím komplexní psychologickou diagnostiku (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství i systematickou psychoterapii.
Pracuji s dospělými i dětmi a dospívajícími se širokým spektrem psychických potíží, nejčastěji např.:

Veškeré služby jsou bezplatné, hrazeny ZP.

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky – lékaři (psychiatr, neurolog, pediatr), příp. zprostředkuji kontakt na potřebné sociální služby.

IČO:  060744 13, IČZ: 72984303
Žerotínovo nám. 4/6, Brno, 602 00,   

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Nabízím psychologickou diagnostiku dětí i dospělých, poradenství a analyticky zaměřenou psychoterapeutickou péči s využitím metody katatymně imaginativní terapie.

LS Synkova – 1x do týdne působím v zařízení, kde provádím psychodiagnostické vyšetření dětí s logopedickými vadami, probíhají zde konzultace s rodiči dětí, které dochází nebo plánují docházku do LS Synkova.

Veškerá uvedená péče je hrazena ze zdravotního pojištění (smluvní pojišťovny -111, 201, 205, 207, 209, 211, 213).

Úzce spolupracuji s lékaři z oboru psychiatrie, neurologie, ale také praktickými lékaři, gynekology aj.