Logo Brno

Seznam služeb poskytovaných na oddělení


V ambulanci se provádí psychiatrické vyšetření a léčení, a to jak medikamentózní, tak psycho-terapeutické v celém spektru psychiatrických onemocnění, mimo léčení drogových závislostí.

Psychiatrická péče poskytovaná dospělým pacientům zahrnuje celou psychiatrickou problematiku, nejčastěji při:

Péče v psychiatrických ambulancích zahrnuje sociální poradenství a rovněž Krizovou intervenci.

Úzce spolupracujeme i s jinými ordinacemi naší polikliniky, zejména s psychologií, neurologií a nefrologií.

Máme objednací systém, ale akutní případy řešíme okamžitě.

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


V ordinacích dětské psychiatrie se provádí psychiatrické vyšetření a léčení, a to jak medikamentózní, tak psycho-terapeutické v celém spektru psychiatrických onemocnění dětského věku, mimo léčení drogových závislostí.

Lze se na nás obrátit při potížích, zahrnujících celou oblast psychiatrie, tj.: 

Psychiatrická péče poskytovaná dospělým pacientům zahrnuje celou psychiatrickou problematiku, nejčastěji při:

Péče v psychiatrických ambulancích zahrnuje sociální poradenství a rovněž Krizovou intervenci.

Úzce spolupracujeme i s jinými ordinacemi naší polikliniky, zejména s psychologií, neurologií a nefrologií.

Máme objednací systém, ale akutní případy řešíme okamžitě.