Logo Brno

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých:

Úzce spolupracuji s dalšími odborníky z řad lékařů (pediatrie, ORL – foniatrie, psychologie, psychiatrie, neurologie…) i z řad speciálních pedagogů (SPC, PPP, MŠ, ZŠ).

Seznam služeb poskytovaných v ambulanci


Poskytování systematické odborné péče v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých.

K vyšetření je třeba se předem objednat na níže uvedených telefonních číslech. Akutní případy budou ošetřeny bez objednání. Dospělí a handicapovaní pacienti – termín dle dohody.